Tất cả
Hiện tại truyenfull.com chưa có thông tin của tác giả "Kim Tinh".

Tác phẩm của Kim Tinh

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em
Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
Bỏ Vợ, Không Có Cửa Đâu
Chồng Ấm Giường Hay Ghen