Tất cả
Hiện tại truyenfull.com chưa có thông tin của tác giả "Cống Trà".

Tác phẩm của Cống Trà

Mỹ Nhân Trong Ngực
Giảo Phụ

Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm
Thịnh Sủng

Mị Hương

Thẩm Thị Kiều Kiều
Mưu Kế Của Quý Nữ
Mị Cốt Chi Tư

Manh Hậu

Thiên Kim Tưởng Môn
Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Nhà Nghèo
Đan Nữ