Tất cả
Hiện tại truyenfull.com chưa có thông tin của tác giả "Bạc Lương Trà".

Tác phẩm của Bạc Lương Trà

Bán Tình Yêu: Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em