Tất cả
Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Bạn đang đọc truyện Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên của tác giả An Nhân Đạo Tiên. Hắn chỉ biết rõ hắn phải mạnh nhưng mà khi hắn lên được cấp càng cao thì hắn lại không biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Cái gì nguyên anh tu sĩ không phải một kiếm liền chết? Cái gì hóa thần yêu thú không phải một chém thôi sao ? 

Đến cuối cùng hắn phát hiện hết thảy thế gian đều không chịu nổi hắn một kiếm. Nếu có a, hắn liền cho thêm kiếm nữa.

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần của cùng tác giả.

 

Danh sách chương truyện Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 1: Hệ thống đến! Chương 2: Hình phạt Chương 3: Vào cánh cổng Chương 4: 10% thực lực Chương 5: Mua đồ cứu người Chương 6: Ba tháng Chương 7: Tiến vào Chương 8: Kết thúc sớm Chương 9: Sáu năm Chương 10: Một trận chiến Chương 11: Bại! Chương 12: Một kiếm kết thúc Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Hợp tác Chương 15: Tích cực đến thăm Chương 16: Một bài học Chương 17: Ba người suy nghĩ Chương 18: Thượng triều Chương 19: Năm người vẫn lạc Chương 20: Sinh mệnh linh tuyền Chương 21: Phá rồi lại lập Chương 22: Lại tới Chương 23: Thiên Hạ Đại Loạn Chương 24: Trận pháp Chương 25: Ma đạo võ giả Chương 26: Đại tông sư Chương 27: Long hồn Chương 28: Chạy Chương 29: Hai tin tức Chương 30: Tiểu Vân tới hoàng triều Chương 31 Chương 32: Phế phi tần Chương 33: Món quà Chương 34: Kiếm đến Chương 35: Thiên Linh giới Chương 36: Thiên Linh Giới sứ giả Chương 37: Từ chối Chương 38: Nhân duyên Chương 39: Sự khác biệt Chương 40: Chủ nhân Chương 41: Thanh Long sứ giả Chương 42: Một đường kiếm Chương 43: Thành giao Chương 44: Áp lực Chương 45: Cũng chỉ đến thế mà thôi Chương 46: Đại hội Chương 47: Truy đuổi Chương 48: Đại hắc cẩu cứu người Chương 49: Thiên Cung Chương 50: Hoàng Thiên Cẩu một tộc

Bình luận truyện