Tất cả
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Đã từng là Phong Thần, mang trên vai một gánh nặng lớn, từng là một người vĩ đại, nhưng... thế giới của hắn đã dừng lại khi gặp được người mà hắn vẫn luôn chờ đợi. Tình yêu của hắn liệu sẽ có điểm đích? Hay vĩnh viễn bị cắt đứt bởi vách tường địa vị? Hạo Nhiên trên vai gánh vác sứ mạng quan trọng quay về bốn nghìn năm trước tìm kiếm thần khí nơi Thương Ân. Do mọi người cùng một hành tinh lại đi chiến tranh tranh giành với nhau khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.Bắt buộc phải tìm kiếm được các thần khí trước lúc ban sơ của trái đất, chuông kiếm rìu binh pháp, cầm dịch ấn gương thạch mang chúng trở về trái đất mới cứu được  loài người khỏi diệt vong. Nhưng trăm tính nghìn tính cũng không tính được hắn lại trầm luân trong bể khổ khi vướng tình cảm với đế vương triều Ân. Thiên tử Triều Ân đam mê tửu sắc, tuyệt sắc giai nhân yêu hồ, giang sơn lung lay, vạn tiên phong thần.Liệu Hạo Nhiên có thể xoay chuyển tình thế thay đổi lịch sử được hay không? Bức thư vạch trần sự thật cùng những nguyên nhân dẫn đến bảng phong thần và kết cuộc có được hé lộ? Cùng với sự có mặt của vị khách đến từ tương lại chưa từng được nhắc đến trong lịch sử của bốn nghìn năm trước.


Danh sách chương truyện Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 1 Chương 2: Sơ thiệp ân thương Chương 3: Hỏa thiêu tỳ bà Chương 4: Di dạ bạn quân Chương 5: Thiên tử lâm triều Chương 6: Bí hội canh ba Chương 7: Ám tiễn nan phòng Chương 8: Linh châu chuyển thế Chương 9: Cực hình bào cách Chương 10: Dạ khúc trúc lâm Chương 11: Cải trang vi hành Chương 12: Đát kỷ phong hậu Chương 13: Cơ xương diễn số Chương 14: Đoạn trường độc trà Chương 15: Đông hoàng chung ● thiên đạo chi nguyên Chương 16: Văn trọng khải hoàn Chương 17: Sơ thiệp ngọc hư Chương 18: Sơn cốc quái khách Chương 19: Tái kiến lê sơn Chương 20: Dạ phỏng triều ca Chương 21: Phi hổ phản bội Chương 22: Ma gia tứ tướng Chương 23: Văn vương quy thiên Chương 24: Phượng minh kỳ sơn Chương 25: Luyện yêu hồ ● vạn vật hóa sinh Chương 26: Hiểm cảnh cầu sinh Chương 27: Tặc thần hàng thế Chương 28: Tô hầu gia yến Chương 29: Sư đồ đọ kiếm Chương 30: Nhất tướng công thành Chương 31: Chúng tiên vây thành Chương 32: Ngàn năm hậu thế Chương 33: Kim tiên thí thần Chương 34: Tướng tinh vẫn mệnh Chương 35: Trung thu dạ yến Chương 36: Hạo thiên tháp ◕ trụ cột anh linh Chương 37: Thái tử quy triều Chương 38: Huyền quy ngọc huyên Chương 39: Bồng lai kịch chiến Chương 40: Lưỡng giáo quyết chiến Chương 41: Thông thiên thu đồ đệ Chương 42: Chuyện xưa kim ngao Chương 43: Kỳ lân trấn đảo Chương 44: Linh châu tục mệnh Chương 45: Thông thiên xuất chiến Chương 46: Ngân dực kim kích Chương 47: Tru tiên kiếm trận ● tịch diệt tâm chung Chương 48: Bàn cổ phủ ● phá toái hư không Chương 49: Bích hải triều sinh Chương 50: Thua làm giặc

Bình luận truyện