Tất cả
Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành
Tần Minh Nguyệt là cách cách của Tần Vương phủ. Tuy nàng không phải mỹ nhân, nhưng vẫn được cái ưa nhìn. Tuy nhiên lại luôn trang điểm cho bản thân xấu đi. Với nàng, đẹp có cái tốt mà xấu cũng có cái tốt của nó. Nàng muốn mọi người nhìn nhận nàng bằng vẻ đẹp bên trong chứ không phải bên ngoài này. Nàng rất sắc sảo, giảo hoạt trong từng câu chữ, thường xuyên đọc sách để củng cố kiến thức sâu rộng của mình. Tuy mới chỉ mười sáu nhưng đã được Hoàng thượng tứ hôn cho Vĩnh Lạc Vương gia. 

Nghe nói hắn thuộc vào hàng tuấn mĩ nam tử nhất nhì. Nàng không tin người đẹp như hắn chịu lấy một vị cách cách vốn xấu xí ai ai cũng biết như mình. Quả đúng như dự liệu, đến ngày xuất giá, trên mặt hắn không hề có lấy một nụ cười, hắn cũng chẳng thèm sai người tới vén rèm kiệu lên cho nàng, nàng toàn phải tự thân vận động. Nàng được cho ở trong căn phòng đơn sơ trong hậu viện của Vương phủ, cũng chẳng có nha hoàn nào chuẩn bị cơm cho nàng ăn, phải tự tay làm thì mới cơm no áo ấm. Nàng nghĩ hắn chắc hẳn cũng chẳng đến chỗ mình, nên thoải mái tự nhiên như ở nhà. Ai ngờ hắn tự dưng xuất hiện chẳng nể nang gì, tới cảnh cáo nàng, nàng cũng chẳng khách khí, miệng lưỡi giảo hoạt đáp trả khiến hắn giật mình...

Danh sách chương truyện Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành

Chương 1: Cách cách phải xuất giá (1) Chương 2: Cách cách phải xuất giá (2) Chương 3: Cách cách phải xuất giá (3) Chương 4: Cách cách đã xuất giá (1) Chương 5: Cách cách đã xuất giá (2) Chương 6: Tiếng đàn trời ban (1) Chương 7: Tiếng đàn trời ban (2) Chương 8: Biểu muội của Vương gia (1) Chương 9: Biểu muội của Vương gia (2) Chương 10: Biểu muội của Vương gia (3) Chương 11: Biểu muội của Vương gia (4) Chương 12: Biểu muội của Vương gia (5) Chương 13: Biểu muội của Vương gia (6) Chương 14: Cách cách và biểu muội (1) Chương 15: Cách cách và biểu muội (2) Chương 16: Cách cách và biểu muội (3) Chương 17: Cách cách và biểu muội (4) Chương 18: Chiến tranh và ôn bệnh (1) Chương 19: Chiến tranh và ôn dịch (2) Chương 20: Chiến tranh và ôn dịch (3) Chương 21: Chiến tranh và ôn dịch (4) Chương 22: Chiến tranh và ôn dịch (5) Chương 23: Nữ tử và vương tử (1) Chương 24: Nữ tử và vương tử (2) Chương 25: Minh quốc và Thanh quốc Chương 26: Dáng cười đã lâu không gặp Chương 27: Thật sự ngã bệnh sao? Chương 28: Thăng cấp làm Vương phi (1) Chương 29: Thăng cấp làm Vương phi (2) Chương 30: Thăng cấp làm Vương phi (3) Chương 31: Thăng cấp làm Vương phi (4) Chương 32: Thăng cấp làm Vương phi (5) Chương 33: Thăng cấp làm Vương phi (6) Chương 34: Thăng cấp làm Vương phi (7) Chương 35: Thăng cấp làm Vương phi (8) Chương 36: Thăng cấp làm Vương phi (9) Chương 37: Vương phi ở trong cung (1) Chương 38: Vương phi ở trong cung (2) Chương 39: Vương phi ở trong cung (3) Chương 40: Vương phi ở trong cung (4) Chương 41: Vương phi ở trong cung (5) Chương 42: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (1) Chương 43: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (2) Chương 44: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (3) Chương 45: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (4) Chương 46: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (5) Chương 47: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (6) Chương 48: Dạ tiệc tại ngự hoa viên (7) Chương 49: Một ngày một đêm Chương 50: Đêm động phòng hoa chúc (1)

Bình luận truyện