Tất cả
Sủng Đa (Sủng Cha)
Sủng Đa là một câu chuyện kể về một đám nam nhân không bình thường trong các sự không bình thường. Không bình thường ở chỗ nào ư? Hắn là nam nhi, lại yêu một đám nam nhi khác. Thế vẫn chưa đủ đâu, hắn còn là cha của đám nam nhi đó! Khủng bố chưa? Đó mới chính là cái bất bình thường!


Ngày nào đám nam nhi đó cũng được hắn sủng, sủng như chưa bao giờ được sủng. Cơ mà đám nam nhân đó lại không chịu yên phận, lúc nào cũng tranh nhau để lấy lòng hắn, lúc nào cũng muốn hắn là duy nhất của mình. Ai da, sao cứ giống như trong hậu cung của các phi tần thế nhỉ? Một lũ một đám, người trước kẻ sau đều gọi hắn là cha. Người cha thường bao bọc các con, che chở các con, dành cho các con những tình thương đẹp đẽ nhất. Ờm, người cha này quả thực là đáp ứng tất cả các nhu cầu trên. Cơ mà khoan đã, tình thương sao? Nhưng những điều y đang làm quả thực không giống với kiểu mà người cha thường làm. 


Hắn quả thực là người cha dị thường, cưng chiều đám con của hắn bằng cách ấy, liệu hắn không có thấy lương tâm cắn rứt sao? Hay là có điều gì ẩn khuất trong chỗ này? Hắn có thực sự là "cha đẻ", hay là một thứ cha trên danh nghĩa?

Bình luận truyện