Thông tin truyện

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết của tác giả Nhất Thế Hoa Thường. Tin tức vừa thông báo, quần chúng hệ thống thập phần bất an, không dám hợp tác với cộng sự như củ khoai nóng bỏng tay này, cuối cùng lựa chọn rút thăm “trúng thưởng”. Cảnh Tây: “Thế giới này có bao nhiêu bug?” Hệ thống nhỏ bất hạnh “trúng thưởng”: “1048 bug.”

Cảnh Tây: “Hả?” Hệ thống nhỏ: “1…1048 bug.” Cảnh Tây: “Nhiều như vậy mà thế giới này không sụp, là do không gian lớn, cốt truyện dài à?” Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn hay Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên của cùng tác giả.


Bình luận truyện