Tất cả
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Chính là nhàn rỗi sinh chuyện, anh -  một gã nhàn rỗi với ‎ý nghĩ chán đời tìm giải trí ngồi xổm xuống trước lão già xem bói ven đường. Ông ấy lại làm hắn ngạc nhiên khi không nói về tương lai của anh mà lại nói về kiếp trước của anh ta.


Ông ấy nói rằng kiếp trước hắn là thần tiên nhưng trong lại đi yêu một yêu tinh do đó tiên giới quyết định bắt anh phải làm cho họ một chút việc để lấy công chuộc tội trở về tiên giới. Và Vương Mẫu muốn thử thách hắn sẽ cho hắn cùng yêu tinh kia vượt qua ba kiếp nạn nếu mỗi kiếp đều có thể bên nhau hạnh phúc thì cả hai sẽ được trở về thành tiên. 


Thì ra lão bói toán kia là tiên ông ta đến để giao nhiệm vụ cho anh làm đó là do Diêm Vương do uống quá chén trong cuộc vui của em vợ ông mà làm đảo lộn sách sinh tử đành phải để những anh chết đi được sống lại một năm nhưng đối với người thường thì không sao trong đó có danh sách hàng loạt các vua chúa nếu họ sống lại một năm thì sẽ đảo lộn lịch sử. Cho nên để giải quyết chuyện này Diêm Vương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ đưa những vua chúa trong lịch sử đến nơi ở hiện tại của anh để sinh hoạt một năm tránh ảnh hưởng đến lịch sử. Đây là thử thách của anh nếu hoàn thành có thể trở về tiên giới nhưng tận một năm chịu đựng đám hoàng thân kia đúng là thật khó cho anh.

Danh sách chương truyện Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 1: Tôi không xuyên việt, các vị đến đi Quyển 1 - Chương 2: Kinh Kha Quyển 1 - Chương 3: Không phải oan gia không tụ đầu Quyển 1 - Chương 4: Chính béo đại chiến Kinh khờ Quyển 1 - Chương 5: Ban nhạc Tần triều Quyển 1 - Chương 6: Bé, cần giấy không? Quyển 1 - Chương 7: Lý Sư Sư Quyển 1 - Chương 8: Để người đẹp tấn công mãnh liệt hơn nữa đi Quyển 1 - Chương 9: Đừng khệnh khạng, khệnh khạng bị sét đánh đấy Quyển 1 - Chương 10: Nàng Ngu ơi hỡi, làm sao bây giờ Quyển 1 - Chương 11: Thẩm mỹ quan của Hán Cao Tổ Quyển 1 - Chương 12: Ba điều ước định Quyển 1 - Chương 13: Kéo nhau ra phố Quyển 1 - Chương 14: Đưa anh đi xem binh mã dũng Quyển 1 - Chương 15: Trở về bình an Quyển 1 - Chương 16: Bao cao su mùi tự nhiên Quyển 1 - Chương 17: 300 Quyển 1 - Chương 18: 28 cách làm giàu Quyển 1 - Chương 19: Mấy chuyện thời Tần Quyển 1 - Chương 20: Gian thương Quyển 1 - Chương 21: Giai cấp ơi là giai cấp Quyển 1 - Chương 22: Thiếu gia họ Kim Quyển 1 - Chương 23: Vì sao là cái vì sao? Quyển 1 - Chương 24: Uống Mao đài với kem cốc Quyển 1 - Chương 25: Tập thể hợp tác Quyển 1 - Chương 26: Gã chuột lang Quyển 1 - Chương 27: Đại diện của người đẹp Quyển 1 - Chương 28: Gian trá qua cửa Quyển 1 - Chương 29: Kẻ thù lớn nhất Quyển 1 - Chương 30: Cô trông giống hệt Tống Đan Đan Quyển 1 - Chương 31: Cá độ Quyển 1 - Chương 32: Thỏ thọt mau mau chạy Quyển 1 - Chương 33: Vua cờ bạc Quyển 1 - Chương 34: Lè nhè là ăn củ đậu Quyển 1 - Chương 35: Cứ chờ đấy Quyển 1 - Chương 36: Một phát rắm, trời long đất lở Quyển 1 - Chương 37: Chuyện sau động đất Quyển 1 - Chương 38: Trường văn võ duc tài Quyển 1 - Chương 39: Vị hiệu trưởng tuyệt vời Quyển 1 - Chương 40: Bối ngôi quân Quyển 1 - Chương 41: An Đắc Quảng Hạ Thiên Vạn Gian Quyển 1 - Chương 42: tôi tên Thiết Trụ chữ Hương Đức Quyển 1 - Chương 43: Thiên Nhãn Thông Quyển 1 - Chương 44: Lương Sơn hảo hán Quyển 1 - Chương 45: gặp mặt liền bái Quyển 1 - Chương 46: Đồng nghiệp Quyển 1 - Chương 47: bán mạng Quyển 1 - Chương 48: bán mạng Quyển 1 - Chương 49: gặp phai “xã hội đen” Quyển 1 - Chương 50: nữ nhân này không đơn giản

Bình luận truyện