Tất cả
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sống lại ở thời đại thưởng cổ trước đại chiến Phong Thần, Lý Trường Thọ dần làm quen với việc trở thành một luyện khí sĩ tầm thường, cuộc đời tu luyện không có gì đặc sắc, cái gì khí vận, đại kiếp nạn chi tử tiền định gì gì đó đều không liên quan đến hắn, hắn chỉ một lòng tu tiên cầu trường sinh như cái tên của hắn.Chính vì muốn yên ổn mà sống tại chốn Hồng Hoang đầy tàn khốc, hắn cố gắng tránh mình khỏi nhân quả, nếu đã giết người tất đốt xác ra tro, mưu trước làm sau, luôn tuân theo tôn chỉ không bao giờ để mạng sống bị uy hiếp. Giấu con bài tẩy, tu độn thuật, luyện đan độc, chưởng thần thông, bất động vững như lão cẩu, động liền long trời lở đất, động sau nhỏ giọng chạy lấy người.Vốn theo tính toán của Lý Trường Thọ, mình sẽ một mạch trốn ở trong núi bình an vô sự tu hành thành tiên. Nhưng đến một ngày, lão sư phụ của hắn tĩnh cực nghĩ động, lại thu nhận về cho hắn... một sư muội...

 

 

Danh sách chương truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 1: Tiểu Linh Nga Chương 2: Kiểm tra nhập môn của sư huynh Chương 3: Bài học nhập môn đầu tiên Chương 4: Thế giới rất nguy hiểm Chương 5: Buổi tối dạy kèm cho sư muội Chương 6: Sư muội sắp trưởng thành Chương 7: Đại hội thí luyện Chương 8: Tửu tiên nhân Chương 9: Xin mời duy trì băng sơn như cũ! Chương 10: Huyền Nhã nhận lỗi Chương 11: Một mình rời đội Chương 12: Giấu đầu hở đuôi Chương 13: Phản sát Chương 14: Người còn có thể từ trên trời rơi xuống? Chương 15: Người đẹp trai ẩn danh Chương 16: Có độc, khẳng định có độc Chương 17: Sống đến cuối cùng mới là chim sẻ Chương 18: Ra đi thanh thản Chương 19: Các sư phụ đến giúp Chương 20: Hễ có hố là nhảy không qua Chương 21: Sư huynh thối Chương 22: Phương án thứ nhất giúp sư phụ độ kiếp Chương 23: Bị sư huynh an bài Chương 24: Chân Tiên không thể đi làm thuê Chương 25: Sư thúc làm công nhân Chương 26: "Biểu tượng" Chương 27: Hừ, tiểu trận cỏn con Chương 28: Dạ đàm cùng "lão phụ thân" Chương 29: Phương pháp thứ hai giúp sư phụ độ kiếp Chương 30: Tình thầy trò Chương 31: Lời mời từ Long Cung Chương 32: Tề Nguyên ta, hôm nay dù bị Thiên kiếp đánh chết! Chương 33: Dù sao sư bá cũng không phải là người xấu Chương 34: Tiên giới đại phú ông Chương 35: Tính kế, phản tính kế, phản phản tính kế Chương 36: Gãy kế Trương Lương, vẫn còn thang leo tường Chương 37: Đại tình cảnh, một chút thủ đoạn Chương 38: Chỉ cần đủ trấn định, xem như vô sự phát sinh Chương 39: Tam giáo, Luyên khí sĩ, Thiên kiếp Chương 40: Ta, Long cung nhị thái tử Chương 41: Nhân Long quyết đấu "đỉnh phong" Chương 42: Ăn hiếp sư huynh ta Chương 43: Chỉ cần da mặt đủ dày Chương 44: Sư huynh ta thật bất phàm Chương 45: Một chút xíu! Tính toán phong thần Chương 46: Sư điệt cũng không phải là ác nhân Chương 47: Nghịch Long nổi loạn, online .... Chương 48: Tới, tới, tới Chương 49: Tính cách phiền phức của sư huynh ta Chương 50: Chọn nơi độ kiếp

Bình luận truyện