Tất cả
Soái Đến Nỗi Chết

Bạn đang đọc truyện Soái Đến Nỗi Chết của tác giả Viễn Linh. Sau đó

bị em gái của mình đâm chết!!!

Hứa Chí

Quá đẹp đến mức phải chết!

Nhưng sau đó anh lại gặp một hệ thống, tiến vào các loại thế giới làm nhiệm vụ, phụ trách nghịch chuyển vận mệnh thế cho một đám người thua nhân sinh tuy rằng soái nhưng cũng chả làm được cái con mẹ gì.

Tôn chỉ toàn văn: Liền một chữ Soái!

Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ những truyện đam mỹ khác như: Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi hay Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Bình luận truyện