Tất cả
Sinh Ý Nhân

Có những tin đồn quái gở, cũng có những người không biết truyền tai nhau thứ gì. Nhưng mà điều đáng nói ở đây chính là lão Bạch, người luôn bí ẩn mọi lúc mọi nơi, đến bây giờ cũng chưa ai thật sự biết rõ danh phận của lão là ai? Chỉ biết lão hay luyên thuyên về giang hồ chính nghĩa, viết thư hỏi thăm các bạn đồng đạo. 


Đến tận đây, chắc hẳn nhiều người đã lý giải được phần lớn nghiệp vụ phạm trù của lão Bạch rồi. Không ai biết lão Bạch họ gì danh chi, nhà ở phương nào, cần nhờ vả thì xưng y một tiếng Bạch lão, không cần gì thì thuận miệng gọi một câu lão Bạch. Cũng không người nào biết lão Bạch lúc nào thì hoành không xuất thế, tựa hồ cứ thế không mặn không nhạt mà cắm rễ trong giang hồ, sau đó sinh ý phát triển không ngừng. Nhưng mà lão Bạch không thừa nhận mình là khách giang hồ, theo như đám võ lâm đồng đạo từng cùng y có nghiệp vụ vãng lai nói, người này yêu nhất một câu luôn đọng trên môi: tại thương ngôn thương chính là một người làm ăn.

Danh sách chương truyện Sinh Ý Nhân

Chương 1: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (nhất) Chương 2: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (nhị) Chương 3: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (tam) Chương 4: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (tứ) Chương 5: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (ngũ) Chương 6: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (lục) Chương 7: Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội (thất) Chương 8: Tiểu Thôn học nghệ (nhất) Chương 9: Đệ 9 chương Tiểu Thôn học nghệ (nhị) Chương 10: Tiểu Thôn học nghệ (tam) Chương 11: Tiểu Thôn học nghệ (tứ) Chương 12: Tiểu Thôn học nghệ (ngũ) Chương 13: Đào hoa phô kinh hồn (nhất) Chương 14: Đào hoa phô kinh hồn (nhị) Chương 15: Đào hoa phô kinh hồn (tam) Chương 16: Đào hoa phô kinh hồn (tứ) Chương 17: Đào hoa phô kinh hồn (ngũ) Chương 18: Đào hoa phô kinh hồn (lục) Chương 19: Đào hoa phô kinh hồn (thất) Chương 20: Đào hoa phô kinh hồn (bát) Chương 21: Xuân hàn phong thiển (nhất) Chương 22: Xuân hàn phong thiển (nhị) Chương 23: Xuân hàn phong thiển (tam) Chương 24: Xuân hàn phong thiển (tứ) Chương 25: Sơn hoa lạn mạn như huyết (nhất) Chương 26: Sơn hoa lạn mạn như huyết (nhị) Chương 27: Sơn hoa lạn mạn như huyết (tam) Chương 28: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (nhất) Chương 29: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (nhị) Chương 30: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (tam) Chương 31: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (tứ) Chương 32: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (ngũ) Chương 33: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (lục) Chương 34: Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (thất) Chương 35: Song sinh hoa (nhất) Chương 36: Song sinh hoa (nhị) Chương 37: Song sinh hoa (tam) Chương 38: Song sinh hoa (tứ) Chương 39: Mê loạn chi hạ (nhất) Chương 40: Mê loạn chi hạ (nhị) Chương 41: Mê loạn chi hạ (tam) Chương 42: Mê loạn chi hạ (tứ) Chương 43: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (nhất) Chương 44: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (nhị) Chương 45: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (tam) Chương 46: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (tứ) Chương 47: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (ngũ) Chương 48: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (lục) Chương 49: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (thất) Chương 50: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (bát)

Bình luận truyện