Tất cả
Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn của tác giả Nhất Tràng Đông Vũ. Chín đại tà quỷ tướng bị nhốt trong Cửu U tháp, phía dưới của mười tám tầng địa ngục.

Mà dưới Cửu U tháp, là Quỷ vương bị phong ấn.

Truyền thuyết, quỷ vương lệ khí trùng thiên, có khả năng hủy thiên diệt địa, một thân sát khí ngập trời có thể làm cho tam giới sinh linh đồ thán!

Ngày nào đó, quỷ vương an an ổn ổn ngủ say hơn một ngàn năm đã tỉnh dậy, phát hiện có người động vào phong ấn của hắn...

Vì vậy, quỷ vương kiếm được cô dâu nuôi từ bé của hắn...

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE hay Cổ Áo Xanh Xanh.

Bình luận truyện