Tất cả
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi của tác giả Kị Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh. Không!

Không muốn!

Không làm được!

Văn Thanh Nhạc cực lực từ chối.

Hệ thống còn chưa chịu từ bỏ, vẫn lợi dụ hắn, nào là thế giới này đã từng xuyên qua, hoàn cảnh đều quen thuộc, rồi nào là chưa kể những đứa nhỏ mà hắn từng chăm sóc giờ đều là đại lão tứ phương, còn có chỉ cần trở về tương nhận thì nhất thống thiên hạ chẳng phải quá dễ dàng.

Hệ thống à, ngươi nghĩ ta không biết ngươi chuyên đào hố cho ta á?

Văn Thanh Nhạc không hề dao động: Nhưng trước khi xuyên về, ta sợ bọn họ tuẫn táng theo ta, cho nên bịa chuyện là đã đem dị năng của họ cướp đi, còn nói cho bọn họ biết tao nuôi dưỡng bọn họ là vì muốn lấy đi dị năng.

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn đừng bỏ lỡ Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần hay Độ Ách

Bình luận truyện