Tất cả
Sát Phá Lang - Hồng Y Quả

Thiên hạ đồn thổi Chân gia và Cổ gia là kẻ thù truyền kiếp, chỉ hận không thể xóa bỏ được gia tộc kia. Nhưng thù hằn gì đi chăng nữa thì Giả Tấn Xuyên cũng không hề để ý, chỉ là đối với tên tiểu nhi tử tê liệt lại yếu mềm Chân Chính của Chân gia không có chút nào vừa mắt. Đối với Giả Tấn Xuyên thì tên tiểu tử họ Chân chân yếu tay mềm kia là cái gai trong mắt, là kẻ thù không đội trời chung của mình.


Xui xẻo thay, trên con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình, Giả Tấn Xuyên lại gặp toàn những chuyện xui xẻo. Vậy mà mỗi lần sinh mạng treo sợi tóc thì hắn lại được tên tiểu tử đáng ghét kia cứu sống. Cứ y như rằng mỗi lần hắn xảy ra chuyện thì Chân Chính lại xuất hiện cứu hắn, cứ như biết trước hắn sẽ xảy ra chuyện vậy. Mà lại càng không ngờ tên mang mệnh thiên sát cô tinh lại chính là quý nhân của hắn, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Vậy mà sau này, người đồng hành kiêm luôn ái nhân của hắn lại chính là Chân Chính. Hai người họ song kiếm hợp bích, không những giải được nỗi oan khuất, lại còn cùng nhau cứu lấy thiên hạ. Chân Chính vừa là người bạn đường tốt bụng, vừa là người bạn giường ưng ý. Ông trời quả thật là không phụ bạc với một người tốt như Giả Tấn Xuyên đây.

Danh sách chương truyện Sát Phá Lang - Hồng Y Quả

Quyển 1 - Chương 1: Ngăn kéo thứ ba 1 Quyển 1 - Chương 2: Ngăn kéo thứ ba 2 Quyển 1 - Chương 3: Ngăn kéo thứ ba 3 Quyển 1 - Chương 4: Ngăn kéo thứ ba 4 Quyển 1 - Chương 5: Ngăn kéo thứ ba 5 Quyển 1 - Chương 6: Ngăn kéo thứ ba 6 Quyển 1 - Chương 7: Tân nương không đầu 1 Quyển 1 - Chương 8: Tân nương không đầu 2 Quyển 1 - Chương 9: Tân nương không đầu 3 Quyển 1 - Chương 10: Tân nương không đầu 4 Quyển 1 - Chương 11: Sống chung Quyển 1 - Chương 12: Khách không mời Quyển 1 - Chương 13: Hợp mưu cùng quỷ 1 Quyển 1 - Chương 14: Hợp mưu cùng quỷ 2 Quyển 1 - Chương 15: Hợp mưu cùng quỷ 3 Quyển 2 - Chương 16: Khởi hành Quyển 2 - Chương 17: Tàu lượn hướng về ánh trăng Quyển 2 - Chương 18: Chạy khỏi biển Ảo Cảnh Quyển 2 - Chương 19: Thuyền u linh Quyển 2 - Chương 20: Ảo cảnh Quyển 2 - Chương 21: Tư cách tham gia đấu Quyển 2 - Chương 22: Trốn mèo Quyển 2 - Chương 23: Thăng cấp Quyển 2 - Chương 24: Viagra Quyển 2 - Chương 25: Chính thức bắt đầu Quyển 2 - Chương 26: Tống táng quỷ Quyển 2 - Chương 27: Quỷ tiểu khu Quyển 2 - Chương 28: Âm trạch Quyển 2 - Chương 29: Lệ quỷ Quyển 2 - Chương 30: Giải quyết Quyển 2 - Chương 31: Hoàn thành nhiệm vụ Quyển 2 - Chương 32: Đối thủ Quyển 2 - Chương 33: Cuộc chiến đầu tiên Quyển 2 - Chương 34: Kết giới sư VS đại tế ti Quyển 2 - Chương 35: Tà long VS đạo gia pháp thuật Quyển 2 - Chương 36: Cuộc chiến của lực lượng thần thánh Quyển 2 - Chương 37: Thần điêu hiệp lữ Quyển 2 - Chương 38: Bẩm sinh hòa hợp Quyển 2 - Chương 39: Muốn luyện thần công, trước hết phải… Quyển 2 - Chương 40: Đường tắt Quyển 2 - Chương 41: Ngươi biết mà Quyển 2 - Chương 42: Nói 1000 lần tôi thích cậu Quyển 2 - Chương 43: Thần điêu hiệp lữ 2 Quyển 2 - Chương 44: Phá Quân tinh Quyển 2 - Chương 45: Tầm hùng ký Quyển 2 - Chương 46: Cậu biết mà Quyển 2 - Chương 47: Bày tỏ Quyển 2 - Chương 48: Dục thần tuyền thủy Quyển 2 - Chương 49: Phân ra bốn đường Quyển 2 - Chương 50: Mọi người đều biết

Bình luận truyện