Tất cả
Sắc Màu Quân Nhân
Hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc. Nhiều người nói như thế. Nhưng cũng có người nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Có người thuộc vào vế trước, nhưng lại có người thuộc về vế sau. Trong đó, có cả anh! Hạnh phúc là gì? Tại sao anh không thể cảm nhận được hạnh phúc? Khi đứng trước mặt vợ mình trong những tình huống khó khăn như vậy, thà đứng trong lúc ngàn cây treo sợi tóc, họng súng kề ngay bên cạnh còn dễ chịu hơn.


Anh là người, anh cũng biết yêu, vì cứ gì mà anh không thể nếm trải được hạnh phúc? Cuộc đời của anh, có lẽ chính là mặc niệm như vậy, vô cùng đau buồn!  Hạnh phúc của anh, đơn giản là có thể cùng với cô an an ổn ổn. Nhưng khi ở cùng anh, cô lại luôn khiến cho anh có cảm giác áp lực nặng nề. Một phút thoải mái bên cạnh cô, dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, tại sao cô không thể cho anh? 


Hai mươi sáu tuổi, trong thời điểm này, cô phải trá giá cho những việc mình đã gây ra. Đó là sai lầm của cô, nhưng là nỗi đau của anh. Ân hận của anh, là không thể bảo vệ được cho cô. Như vậy, cô liệu có trách cứ anh hay không?

Danh sách chương truyện Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 1: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [1] Quyển 1 - Chương 2: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [2] Quyển 1 - Chương 3: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [3] Quyển 1 - Chương 4: Mặt mày hớn hở [1] Quyển 1 - Chương 5: Mặt mày hớn hở [2] Quyển 1 - Chương 6: Mặt mày hớn hở [3] Quyển 1 - Chương 7: Mặt mày hớn hở [4] Quyển 1 - Chương 8: Tiểu Sắc vui vẻ [1] Quyển 1 - Chương 9: Tiểu Sắc vui vẻ [2] Quyển 1 - Chương 10: Tiểu Sắc vui vẻ [3] Quyển 1 - Chương 11 Quyển 1 - Chương 12 Quyển 1 - Chương 13 Quyển 1 - Chương 14 Quyển 1 - Chương 15 Quyển 1 - Chương 16 Quyển 1 - Chương 17 Quyển 1 - Chương 18 Quyển 1 - Chương 19 Quyển 1 - Chương 20 Quyển 1 - Chương 21 Quyển 1 - Chương 22 Quyển 1 - Chương 23 Quyển 1 - Chương 24 Quyển 1 - Chương 25 Quyển 1 - Chương 26 Quyển 1 - Chương 27 Quyển 1 - Chương 28 Quyển 1 - Chương 29 Quyển 1 - Chương 30 Quyển 1 - Chương 31 Quyển 1 - Chương 32: Không thịt không vui Quyển 1 - Chương 33: Không sắc không vui Quyển 1 - Chương 34 Quyển 1 - Chương 35 Quyển 1 - Chương 36 Quyển 1 - Chương 37 Quyển 1 - Chương 38 Quyển 1 - Chương 39 Quyển 1 - Chương 40 Quyển 1 - Chương 41 Quyển 1 - Chương 42 Quyển 1 - Chương 43 Quyển 1 - Chương 44: Đêm quân cảng Quyển 1 - Chương 45: Đêm quân cảng Quyển 1 - Chương 46 Quyển 1 - Chương 47 Quyển 1 - Chương 48 Quyển 1 - Chương 49 Quyển 1 - Chương 50

Bình luận truyện