Tất cả
Quyền Thiên Dị
Trên trời dưới đất, người phàm hay thần tiên chẳng ai ngờ rằng, viên ngọc Khóa Yêu tháp trên núi Côn Lôn đột nhiên nứt ra, phóng thích tà ma khuấy đảo nhân gian.


Muốn khôi phục linh châu chấn tháp không dễ dàng. Đế quân liền lập tức phái bảy vị tinh quân giải tai ách xuống hạ giới, giả làm phàm nhân tìm lại linh châu chấn tháp. Thiên Quyền Tinh quân là một trong bảy vị tinh quân sẽ hạ phàm. Y đành nhờ vả vào Ti Mệnh Tinh quân người bạn thân của hắn chọn cho mình một thân phàm tục thật tốt để tiện cho việc truy tìm linh châu. 


Nhưng người bạn này cũng khá là biết chọn. Khi cho Thiên Quyền Tinh quân nhập thể vào tể tướng nổi tiếng hung ác lại đam mê tửu sắc. Thiên Quyền gọi thổ địa ra, nghe kể hết mọi chuyện về thân thể y đang nhập vào và bắt đầu quá trình cải biến hình tượng cho vị tể tướng này. Trong một lần ra ngoài tìm châu, y tình cờ gặp một hài tử bị người ta treo trên cây. Bấm tay tính được hài tử này là dị số trong tinh mệnh của y nhưng có tránh cũng không khỏi nên đã đem về nhà nuôi nhận Vân Kiêu làm đệ tử. Chung sống một thời gian Vân Kiêu phát hiện ra, tình cảm của mình đối với sư phụ không phải là tình cảm sư đồ nữa. Y không dám nói ra, sợ sư phụ sẽ thấy ghê tởm chỉ còn cách giấu kín tất cả vào lòng, ngày ngày quan tâm chăm sóc cho sư phụ. 

Bình luận truyện