Tất cả
Quỷ Thê
Thôn mà bọn Tần Tiêu tới không những không có điện, phương thức tắm rửa cũng là phương thức nấu nước truyền thống. Gặp việc này, Tần Tiêu cùng Giang Nham không khỏi vì trình độ phong bế của thôn trang này mà cảm thấy có chút giật mình. Đi tới thôn sau, bọn Tần Tiêu liền bắt đầu có một bụng nghi vấn, chính là người có thể đồng ý cùng bọn hắn giải thích sự việc lại là kiểu không màng thế sự, khiến Tần Tiêu cùng Giang Nham thật không có cách nào khác.

Kí giả Tần Tiêu là người chuyên tìm hiểu các tin tức và sự kiện thần bí, một ngày kế hoạch tuyến báo tới: có quỷ dị tại thôn xóm tiềm ẩn trong núi, hắn liền tức tốc "gặp" quỷ và sau đó không có cách nào trở về. Nguyên lai lại rơi đúng vào thời kỳ năm mươi năm "Quỷ Vương" cưới vợ một lần, Tần Tiêu liền bị thôn dân bắt lên kiệu hoa cấp Quỷ Vương.  Tần Tiêu nguyên tưởng chắc chắn mình sẽ chết, nhưng lại không ngờ rằng chính mình là người Quỷ Vương Xích Trụ chờ đợi đã mấy ngàn năm... Từ đó diễn ra sự việc Quỷ Vương "theo đuổi" Tần Tiêu...

Bình luận truyện