Tất cả
Quỷ Bạc (The Silver Devil)

Hắn là một tên quỷ máu lạnh, nàng biết. Hắn có một trái tim băng giá, nàng biết. Nhưng nàng vẫn một lòng yêu hắn, nguyện vì hắn mà hy sinh tất cả. Nàng tin rằng tình yêu to lớn của nàng sẽ hóa giải được tâm hồn băng giá của hắn. Nàng tin hắn không phải là không có trái tim, chẳng qua là chưa có ai có thể đánh thức được tính người của hắn.

Một cô gái ngoan cường như nàng làm sao có thể từ bỏ ước vọng của mình. Nàng yêu hắn, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách khiến hắn trở thành một thiên thần đúng nghĩa. Con đường chinh phục trái tim hắn thật khó khăn nhưng nàng biết nàng sẽ làm được. Nàng biết rằng hắn chính là định mệnh của nàng, một người mà sau này sẽ cùng nàng gánh vác quãng đời còn lại.

Cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng nỗ lực của nàng đã không uổng phí. Hắn đã biết yêu, hắn yêu nàng. Trái tim của hắn vì nàng mà rung động, vì nàng mà loạn nhịp. Nhưng hắn chẳng thể biến thành thiên thần được. Hắn vẫn là ác quỷ, một ác quỷ biết yêu. Thế cũng tốt, dù sao thì nàng cũng đã cảm hóa được trái tim của hắn. Hắn không trở thành thiên thần cũng không sao, chỉ cần nàng yêu hắn và hắn cũng yêu nàng như vậy là quá đủ rồi. 

Bình luận truyện