Tất cả
Quốc Tướng Gia Thần Toán
Truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán thuộc thể loại Đam mỹ, Huyền huyễn là bộ cuối trong Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt của tác giả Nhĩ Nhã. Ta đối với ngươi có ân cứu mạng, cho nên ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện: Thứ nhất! Từ nay về sau một khi gặp người họ Ân, ngươi phải xoay người bỏ chạy. Thứ hai: Từ nay về sau không đụng tới thầy tướng số. Thứ ba: Ngươi nhớ kỹ a, không được thích nam nhân! 


Ân Tịch Ly, Tịch trong tịch liêu, Ly trong ly biệt. Một con người kiêu ngạo, phóng khoáng, là thần toán đoán thiên mệnh sao lại một cái tên mang đầy cô độc và thê lương như thế? Phải chăng số mệnh của chàng chính là phải cô độc thế sao? Chàng cô độc thật nhưng cũng không đến mức không người chia sẻ, nhân duyên mang Viên Liệt, lãnh liệt như băng, không ai dám đến gần, không ai dám chọc đến bầu bạn với kẻ cô độc như chàng. Là thứ nhân duyên mà Tịch Ly trăm phương ngàn kế muốn tránh nhưng tránh không được, muốn bỏ mà bỏ chẳng đành. Phong ba đời trước, sóng gió đời sau, không thể trốn tránh được, nhưng 10 năm, 20 năm, chỉ cần có Viên Liệt, Tịch Ly có thể vui cười mà sống.

Danh sách chương truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 1: Gặp phải sát tinh Chương 2: Chạy trời không khỏi nắng! Chương 3: Mệnh chưa đến nỗi tuyệt lộ Chương 4: Gây chuyện thị phi Chương 5: Dụ ong xa bướm Chương 6: Tổn hao nguyên khí Chương 7: Ý trời đã định Chương 8: Thiên hạ vô song Chương 9: Thiên hạ rộng lớn Chương 10: Ăn không nói có Chương 11: Bất cẩn thì hỏng việc Chương 12: Vô tình gieo liễu* Chương 13: Khao khát nhân tài Chương 14: Cầu nhân đắc nhân Chương 15: Cầu còn không được Chương 16: Thay trời hành đạo Chương 17: Thay người ra mặt Chương 18: Thay người lo nghĩ Chương 19: Tiền lộ khó lường Chương 20: Tiền Lang hậu Hổ Chương 21: Tiền đồ sáng lạng Chương 22: Phá người không chán Chương 23: Vừa khen vừa chê Chương 24: Hủy thi diệt tích Chương 25: Xuất thủ tàn bạo Chương 26: Cao nhân ẩn dật Chương 27: Lai lịch phi phàm Chương 28: Danh sư cao đồ Chương 29: Danh bất hư truyền Chương 30: Danh chấn thiên hạ Chương 31: Đại nạn không chết Chương 32: Đại cát đại lợi Chương 33: Giơ cao đánh khẽ Chương 34: Không ngừng một khắc Chương 35: Hiểu lầm tai hại Chương 36: Chỉ mành treo chuông Chương 37: Thế bất khả kháng Chương 38: Thế như chẻ tre Chương 39: Bất phân thắng bại Chương 40: Trong lòng đã rõ Chương 41: Tâm ngoan ý độc Chương 42: Lòng có đồng thuận Chương 43: Khó mà lựa chọn Chương 44: Chân giả khó lường Chương 45: Nỗi lòng khó tỏ Chương 46: Cường nhân gây khó Chương 47: Cường thủ hào đoạt Chương 48: Miễn cưỡng vui cười Chương 49: Gió nhẹ lay động Chương 50: Biến hóa vi diệu

Bình luận truyện