Tất cả
Quân Lâm Thiên Hạ

Bộ truyện Quân Lâm Thiên Hạ có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết, thích hợp cho những độc giả nào không thích nhân vật chính quá “tự sướng”, một bước lên trời. Với mô típ xuyên việt quen thuộc nhưng nhân vật chính trong bộ truyện chủ yếu dựa vào ý chí, bản lĩnh và năng lực để đi lên con đường quân lâm thiên hạ. Truyện thuộc thể loại tu tiên, tổng cộng hơn ngàn chương, văn phong của tác giả khá trau chuốt, kết cấu tình huống tương đối chặt chẽ. Các tình huống chiến đấu được mô tả khá chi tiết, tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét.Cho nên ở chỗ này người yếu dựa vào cường giả chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngoài ra trên thế giới này, cũng không phải là đơn thuần chỉ lấy người mạnh là vua mà ý thức tập thể và ý thức dòng họ cũng rất mạnh mẽ.
Kết quả mộng chưa thành, người đã thực sự bay về một không gian khác rồi.
Hơn nữa hình như ông trời ngại hắn không đủ yêu nước, vai không gánh nổi giấc mộng tam cung lục viện.
Rơi xuống, trong nháy mắt cư nhiên lại hoán đổi linh hồn với Phạm quốc Nhiếp Chính Vương Phạm Cửu Tiêu.

TAGs
những truyện xuyên không hay

Danh sách chương truyện Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1: ÁM VŨ LÔI ƯNG Chương 2: THẾ GIỚI NGUY HIỂM Chương 3: KIẾM THUẬT CƠ SỞ Chương 4: DỊ NĂNG PHÂN TÍCH Chương 5: TIỆM THUỐC CỦA NHẠC GIA Chương 6: DỰC THỬ CỐT Chương 7: VẬT CHẤT THẦN BÍ Chương 8: ĐẠI HỖN NGUYÊN CÔNG Chương 9: CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ Chương 10: PHÂN TÍCH DƯỢC VẬT Chương 11: NGAO CHẾ DƯỢC HOÀN Chương 12: TẢ THỦ THIÊN VƯƠNG Chương 13: THÔI DIỄN KIẾM THUẬT Chương 14: TRÙNG TIÊU TỊCH TÀ Chương 15: LUYỆN HUYẾT - BỘ VÂN Chương 16: BỒI NGUYÊN ĐỊNH GIAI Chương 17: BÍ MẬT NGUYÊN KHÍ Chương 18: HẠN CHẾ PHỤC DƯỢC Chương 19: HỔ THỊ LANG KHUY Chương 20: Cơn giận của Lâm Trác Chương 21: Nguy cơ đến gần Chương 22: Ưu, hỉ giao thoa Chương 23: Trăm việc, việc binh đứng đầu Chương 24: Bên ngoài Hắc Vân Lĩnh Chương 25: Cả gan làm loạn Chương 26: Kết quả tuyệt sát Chương 27: Trực diện cường địch Chương 28: Hào tình võ giả Chương 29: Tiến thoái đều mất Chương 30: Hủy thi diệt tích Chương 31: Phong Dực Huyền Hồ Chương 32: Dị lực yêu thú Chương 33: Phân tích yêu thú Chương 34: Gợn sóng sau đó Chương 35: Yêu lực kết tinh Chương 36: Ngũ Hành linh hoàn Chương 37: Tiểu muội trở về Chương 38: Huynh muội ngăn cách Chương 39: Thế cục địa lý Chương 40: Luyện tập Tật Phong thuật Chương 41: KIỆN THÂN KIẾM PHÁP Chương 42: KIẾM PHÁP VÒNG TRÒN Chương 43: Tiệm thuốc Thuận Phúc Chương 44: Mang quan tài khiêu khích Chương 45: BÊNH VỰC LẼ PHẢI Chương 46: LÒNG DẠ ĐỘC ÁC Chương 47: Chém tận giết tuyệt Chương 48: Liều chết đánh cuộc một lần Chương 49: HỒNG PHI CẦU HÔN Chương 50: KIẾM ÁP LÂM TRÁC

Bình luận truyện