Tất cả
Quan Cư Nhất Phẩm

 Truyện Quan Cư Nhất Phẩm là câu chuyện thuộc thể loại truyện quân sự, lịch sử và cổ đại. Truyện kể về những năm Gia Tĩnh thời Minh, đương kim thánh thượng bỏ bê chính sử, theo đuổi tu tiên, suốt ngày luyện đan hưởng lạc. Giao hết quyền hành cho phụ tử Nghiêm Tung khiến cho triều cương thối nát, hạng a dua xu nịnh, bất tài vô tướng nắm quyền cao chức trọng. Khiến trí sĩ trong thiên hạ nản lỏng. 


Thẩm Mặc, con trai độc nhất của một tú tài nghèo kiết xác xuất hiện. Tối hôm đó hai cha con Thẩm Hạ và Thẩm Mặc ăn cơm xong, phà trà trò chuyện, câu chuyện tự nhiên nói tới tương lai của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc là tên tiểu tử thối tự tin tới mức tự phụ và nói rằng hắn làm gì cũng đều giỏi, đều có thể làm tổ tiên vinh diệu.


Thẩm Mặc  không là kẻ dễ chịu phục, nên nói muốn đi làm lính, hiện giờ triều đình nam bắc đều không thái bình, nói không chừng  lập được đại công, làm tới tổng binh, được phong công hầu nhưng cha hắn muốn hắn đi kinh doanh, thành thiên hạ đệ nhất phú ông. Thế nên chỉ có một con đường cho hắn là làm quan, hơn nữa nhất định phải là quan văn. Liệu hắn có đạt được công danh như lời hắn nói hay không? Và hắn có thể làm thay đổi cục diện của đất nước tốt lên không? Hãy cùng đọc truyện để biết được cái kết đầy hấp dẫn nhé.

Danh sách chương truyện Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 1: Giấc mộng 500 năm (1) Chương 2: Giấc mộng 500 năm (2) Chương 3: Giấc mộng 500 năm (3) Chương 4: Tú tài mưu sinh (1) Chương 5: Tú tài mưu sinh (2) Chương 6: Tú tài mưu sinh (3) Chương 7: Thẩm gia đại viện (1) Chương 8: Thẩm gia đại viện (2) Chương 9: Thẩm gia đại viện (3) Chương 10: Vạn bàn giai hạ phẩm (1) Chương 11: Vạn bàn giai hạ phẩm (2) Chương 12: Vạn bàn giai hạ phẩm (3) Chương 13: Miếu thành hoàng Chương 14: Miếu thành hoàng (2) Chương 15: Miếu thành hoàng (3) Chương 16: Tế nhân đường Chương 17: Tế nhân đường (2) Chương 18: Tế nhân đường (3) Chương 19: Chơi xỏ (1) Chương 20: Chơi xỏ (2) Chương 21: Chơi xỏ (3) Chương 22: Làm lớn chuyện (1) Chương 23: Làm lớn chuyện (2) Chương 24: Làm lớn chuyện (3) Chương 25: Trong nha huyện Hội Kê (1) Chương 26: Trong nha huyện Hội Kê (2) Chương 27: Trong nha huyện Hội Kê (3) Chương 28: Đối câu đối (1) Chương 29: Đối câu đối (2) Chương 30: Đối câu đối (3) Chương 31: Ủng hộ Triều Sinh (1) Chương 32: Ủng hộ Triều Sinh (2) Chương 33: Ủng hộ Triều Sinh (3) Chương 34: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo (1) Chương 35: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo (2) Chương 36: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo (3) Chương 37: Nước biển không thể đong được bằng đấu (1) Chương 38: Nước biển không thể đong được bằng đấu (2) Chương 39: Nước biển không thể đong được bằng đấu (3) Chương 40: Người thợ khéo léo (1) Chương 41: Người thợ khéo léo (2) Chương 42: Người thợ khéo léo (3) Chương 43: Đề thi thứ hai (1) Chương 44: Đề thi thứ hai (2) Chương 45: Đề thi thứ hai (3) Chương 46: Chặt cây giữa sông (1) Chương 47: Chặt cây giữa sông (2) Chương 48: Chặt cây giữa sông (3) Chương 49: Đấu lữ (1) Chương 50: Đấu lữ (2)

Bình luận truyện