Thông tin truyện

Quân Có Bệnh Không

Quân Có Bệnh Không

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bấy giờ quân vương tuổi trẻ mà nhân yếu vô năng (lực lượng yếu, không có năng lực), trong triều đều thuận theo quan Thái úy Sở Minh Duẫn cùng thân là Ngự Sử đại phu Tô Thế Dự nắm giữ quyền lớn, hình thành Sở đảng cùng Tô đảng, quy mô, địa vị ngang nhau.

Tô Thế Dự xuất thân hiển hách, tổ tiên ba đời đều là danh tướng, phụ thân y Tô Quyết là người ủy thác của tiên đế, mà y còn đứng hàng tam công, rất được hoàng đế sủng tín. Hơn nữa tính tình của y lại không có một chút vênh váo hung hăng nào, làm người nhã nhặn nho nhã, đối đãi người khác xưa nay đều là ôn hòa lễ độ. Ngay cả thân nhân gia quyến từng trải qua việc bị y khéo léo từ chối, lại vẫn kiên cường muốn đem y thu làm hiền tế.

Mà Sở Minh Duẫn lại luôn cảm thấy Tô Thế Dự lễ độ bên trong có thừa nhưng lại cùng người khác có khoảng cách nhất định, nhìn như ôn hòa kì thực rất xa cách. Hắn lười cùng người như thế nhọc lòng tiếp xúc, bởi vậy cho dù hai người bọn họ cùng lên triều nhiều năm, Sở Tô hai đảng vẫn tranh chấp không ngớt, hắn cùng với Tô Thế Dự trước sau cũng chưa từng thực sự được xem là sơ giao. Vốn là đối thủ chốn quan trường, nhưng vì cớ gì một ngày kia hai vị Thái Úy và Ngự Sử kia lại một phen cùng nhau lăng lộn trên giường. Mời các bạn cùng đọc truyện để theo dõi hai vị nam nhân phúc hắc của chúng ta!

Bình luận truyện