Tất cả
Quận Chúa Truy Phu

Nàng chính là một cô gái từ thế giới hiện đại xuyên về thế giới cổ đại, mang theo tư tưởng hiện đại phóng khoáng, một triều đại không có trong thời không lịch sử, dường như là một điểm trống nào đó, hoặc chưa được viết lại. Kiếp này, nàng được sinh ra trong hoàng tộc, định trước một cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và đau đớn, chẳng phải người ta thường nói, gia tộc đế vương luôn là người vô tình nhất sao?


Nàng phải làm sao đây? Nàng là người thích mỹ nam chính vì vậy ngay từ lần đầu gặp hắn nàng đã quyết định hắn phải làm quận mã của nàng. Nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, xem ra con đường truy phu của nàng còn dài đây...


Mang theo tư tưởng của con gái hiện đại tất nhiên nàng sẽ không chịu thua thiệt với bất kỳ ai. Việc chia sẻ tướng công là không thể, chờ người đến đón đi càng không, nàng không muốn trở thành hàng hóa mang ra để gả cho người này kẻ kia, cho nên tính cách thất thường nàng đã tự động bỏ đi, đi tìm tình yêu của đời mình.

Bình luận truyện