Thông tin truyện

Quả Mơ Hồng

Quả Mơ Hồng
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Quả Mơ Hồng của tác giả Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thật. Vào hè, quả mơ chậm rãi chín đỏ.

Dạy học tiên sinh tâm cơ công x thợ săn nhân thê cộc lốc thụ, hư cấu cổ đại, chủ thụ niên thượng, song khiết, HE.

Tài liệu tham khảo: 《 Đông Kinh mộng hoa lục 》, 《 Cô Tô thực thoại 》,《 chi nghiễn trai toàn bình Thạch Đầu Ký 》

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự) của cùng tác giả.

Bình luận truyện