Tất cả
Phượng Hoàng
Thiên hạ rộng lớn được chia làm bốn:  n quốc bá chủ phương bắc lạnh giá, Trường Hạp quốc thống trị phía nam ấm áp, Kim quốc cai quản vùng đất trung tâm giàu có. Phía đông xa xôi, Nghi quốc trị vì vùng biển bao la đầy huyền bí. Cả bốn quốc gia đều không có giao lưu nhiều. Mỗi nước một phong tục, một văn hoá, con người cũng có nét riêng biệt.  n quốc trọng lễ nghi, thờ phụng rồng thần uyên thâm. Trường Hạp quốc coi trọng đạo nghĩa, linh thú là cáo chín đuôi tinh ranh. Kim quốc trọng vật chất, linh vật Hoả Thiềm. Nghi quốc dùng võ trị quốc, luật lệ nghiêm khắc thờ phượng hoàng. Phượng Tâm, hoàng đế Nghi quốc, đế hiệu Vệ Linh, là minh quân trăm năm có một.
 

Vệ Linh lập Phượng quân gần mười năm nhưng không có con trưởng nối dõi. Theo lời Quốc Sư lập đàn cầu tự hơn ba mươi ngày, chỉ tuyên Phượng quân thị tẩm. Vào ngày cuối cùng, trời giáng điềm lành, một quầng sáng xuất hiện, soi sáng khắp Nghi quốc hơn ba ngày đêm. Bệ hạ được chẩn có tin mừng. Năm Vệ Linh thứ mười, hoàng đế sinh hạ hai công chúa thứ bảy và tám, đặt tên lần lượt là Phượng Dương, phong tước Nhật Lương công chúa và Phượng  m, tước hiệu Nguyệt Lương công chúa. Miễn thuế cho dân chúng ba năm. Cũng chính thức khai mở cho một hồi phong vân trên đại lục.

Danh sách chương truyện Phượng Hoàng

Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu: Phượng Hoàng ra đời Quyển 1 - Chương 1-2: Hoàng thất Quyển 1 - Chương 1-3: Hoàng thất (2) Quyển 1 - Chương 2: Lễ trưởng thành Quyển 1 - Chương 3: Thái tử Quyển 1 - Chương 4: Mười năm Quyển 1 - Chương 5-1: Định quốc tướng quân Quyển 1 - Chương 5-2: Âm mưu Quyển 1 - Chương 6: Bắt cóc Quyển 1 - Chương 7-1: Tử hương tộc (1) Quyển 1 - Chương 7-2: Tử hương tộc (2) Quyển 1 - Chương 8: Đường về kinh thành Quyển 1 - Chương 9: Ký ức Quyển 1 - Chương 10: Quyết định Quyển 1 - Chương 11: Ra đi Quyển 1 - Chương 12: Phiên ngoại 1: Ân quốc Quyển 1 - Chương 13: Phiên ngoại 2: Cuộc sống hai người Quyển 1 - Chương 14: Phiên ngoại Phượng Âm (1) Quyển 1 - Chương 15: Phiên ngoại 2: Đường về Kinh thành Quyển 1 - Chương 16: Phiên ngoại Phượng Âm (2) Quyển 1 - Chương 17: Phiên ngoại Phượng Âm (3) Quyển 1 - Chương 18: Phiên ngoại Phượng Âm (4) Quyển 2 - Chương 1: Bế tắc Quyển 2 - Chương 2: Lôi kéo Quyển 2 - Chương 3: Quá khứ Quyển 2 - Chương 4: Kế hoạch Quyển 2 - Chương 5: Bức ngôi Quyển 2 - Chương 6: Một đêm ở Ngự thư phòng Quyển 2 - Chương 7: Bình nội loạn Quyển 2 - Chương 8-1: Kinh thành (1) Quyển 2 - Chương 8-2: Kinh thành (2) Quyển 2 - Chương 9: Hoả hương Quyển 2 - Chương 10: Về nhà Quyển 2 - Chương 11: Thực chiến Quyển 2 - Chương 12: Biển yên bình Quyển 2 - Chương 13-1: Hôn lễ Quyển 2 - Chương 13-2: Hôn lễ (2) Quyển 2 - Chương 14: Biển cấm Quyển 2 - Chương 15: Khai đường Quyển 2 - Chương 16: Ân quốc Quyển 2 - Chương 17: Phượng âm Quyển 2 - Chương 18: Dày vò Quyển 2 - Chương 19: Trở về Quyển 2 - Chương 20: Biển yên bình Quyển 2 - Chương 21: Huyết vương Quyển 2 - Chương 22: Tỷ muội Quyển 2 - Chương 23: Thân phận Quyển 2 - Chương 24: Hoả hương Quyển 2 - Chương 25: Trọng đình Quyển 2 - Chương 26: Đưa sính lễ

Bình luận truyện