Tất cả
Phụng Hoàng Thần

Về đời Xuân Thu thành Kim Lăng thuộc nước Ngô. Sau Câu Tiễn diệt Ngô, thành này mới thuộc nước Việt. Việt vương Câu Tiễn diệt Ngô rồi tự cho là trong tay nắm vững sơn hà mới xây Phụng Hoàng đài để kỷ niệm thịnh sự. Trên thực tế, Câu Tiễn xây Phụng Hoàng đài vì một hành động bí mật. Ai cũng biết binh học Trung Hoa về thời cổ rất hưng thịnh. Nào Lục Thao của Thái Công, nào Tam lược của Hoàng Thạch, nào binh pháp của Tôn, Ngô... Việc bài binh bố trận, chế địch tiên cơ, cố nhiên không thể khiếm khuyết, nhưng cùng địch giao phong phải trông vào binh khí để thủ thắng.Trong thập bát ban binh khí thì kiếm pháp khó luyện nhất, nên đời nào cũng coi trọng kiếm thuật. Về cổ kiếm nổi tiếng có những thanh Cự Khuyết, Thái A, Thanh Hồng, Bạch Hồng, Thanh Sách, Long Uyên, Thuộc Lũ, Công Bố... nhất là những thanh Can Tương, Mạc Gia thì ai cũng nghe nói đến. Nơi đây nhắc tới một thanh thần kiếm khác, trên đời ít ai biết đến. Đó là thanh Tường văn, mãi sau gọi là Thái Hồng. Cổ nhân có câu “Thuộc lũ hiện, Thái Hồng phi”. Từ đó nó lại mang tên là Thuộc Lũ. Đời Ngô Việt xuân thu, Thuộc Lũ kiếm lọt vào tay Ngô Vương Phù Sai. Sau Ngô vương không nghe lời can của Ngũ Tử Tư, đã dùng thanh kiếm này bắt ông tự tử. Người thời bấy giờ cho nó là vật bất tường.


Thái Hồng kiếm lọt vào tay Việt vương Câu Tiễn. Việt vương diệt Ngô lúc ban sư sắp xây đắp Phụng Hoàng đài. Đem bảo kiếm chôn dấu dưới đất và đổi tên là Phụng Hoàng kiếm. Vụ bí mật về xây đài là ở chỗ đó. Lý Bạch không nhắc tới Phụng Hoàng đài thành ra bài thơ này chưa tả hết được cái hay cái đẹp.Mời các bạn cùng đón đọc những chuyển biến tiếp theo của truyện Phụng Hoàng Thần.

Danh sách chương truyện Phụng Hoàng Thần

Chương 1: Phi lộ - Phụng Hoàng thành phát sinh biến cố Chương 2: Trai quê mùa gặp gái anh hùng Chương 3: Thiết Kỳ Sĩ gặp bậc cha chú Chương 4: Năm hào kiệt chia ngã lên đường Chương 5: Dưới trăng trò chuyện với mỹ nhân Chương 6: Trai tài gái sắc trò chuyện lân la Chương 7: Những du khách vì đâu mà mất tích Chương 8: Núi Thang Sơn Văn Đế Đế đuổi ma đầu Chương 9: Thiết Kỳ Sĩ ráng dấu tài nghệ Chương 10: Vì nghi ngại giải tỏ tâm tình Chương 11: Chiếc quan tài là bùa đổi mạng Chương 12: Thiết, Văn theo dõi người khả nghi Chương 13: Cổ Mộ môn bắt đầu khởi sự Chương 14: Cuộc do thám ngoài cửa Tây Thiên Chương 15: Lò nấu thuốc giải Truyền Âm độc Chương 16: Cổ Mộ thi triển Truyền Âm độc Chương 17: Cửu Yến tiêu cục bị cướp hàng Chương 18: Thiết Phụng Hoàng đánh tan quân Cổ Mộ Chương 19: Hộ giá Tam lão và bọn thiết vệ Chương 20: Quận chúa bày mưu chia trách nhiệm Chương 21: Thiết Kỳ Sĩ trổ tài giết giặc Chương 22: Chỉ anh hùng mới tiếc người hào kiệt Chương 23: Thiết Kỳ Sĩ tổ chức Quan ma đoàn Chương 24: Thiết Kỳ Sĩ vào cung cứu giá Chương 25: Quần hào do thám Hạ cửu môn Chương 26: Cờ bạc cũng vào tay cự phách Chương 27: Phía sau núi điều tra xác chết Chương 28: Hai cự đồng vào tới Ngự Hoa viên Chương 29: Vào Lý gia cầm kiếm gởi tiền Chương 30: Của mình mình lại lấy cắp đem về Chương 31: Hào kiệt dọ thám Bích Vân tự Chương 32: Thổ Linh kiếm đả thương Long lão Chương 33: Thiết Kỳ Sĩ dùng mưu thoái địch Chương 34: Trong phế viên tra án Yêu cơ Chương 35: Trừ Yêu nữ giải cứu Bối tử Chương 36: Yêu người đẹp lại không tài chinh phục Chương 37: Trong Hậu cung xảy chuyện mất đồ Chương 38: Bích Dao, Kỳ Sĩ rượt Yêu cơ Chương 39: Đăng Phách pháp gây nên chồng vợ Chương 40: Gái đẹp khôn khuấy mối thất tình Chương 41: Cha vợ đùa chàng rể thành to tiếng Chương 42: Cầu Ô Thước ba người chung bác Chương 43: Bạc muôn lạng nhử mồi Hắc đạo Chương 44: Lão giang hồ coi mặt biết người Chương 45: Cuộc áp tải quan trọng phi thường Chương 46: Mất thần ấn Mỗ mỗ lo âu Chương 47: Thiết Kỳ Sĩ hăm dọa quan binh Chương 48: Rừng Tê Ngưu xuất hiện Tê Ngưu Vương Chương 49: Rừng Tê Ngưu, hào kiệt gặp Lê Cô Chương 50: Lão Cao Dương thoát khỏi giam cầm

Bình luận truyện