Tất cả
Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Bạn đang đọc truyện Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ? của tác giả Vụ Thỉ Dực. Về sau, nàng mới biết mình có một vị phu quân theo hôn ước, có điều phu quân tương lai lại là phế sài, không thể tu luyện.

Nhưng Văn Kiều cảm thấy không có vấn đề gì, miễn cố gắng là được, điều kiện nội tại không tốt cũng không phải là điều hắn muốn,

Vì thế nàng cũng không hề ghét bỏ vịv phu quân kia, mà người kia cũng không hề chê tính tình bá đạo, mạnh mẽ của nàng.

Hai người cùng quyết định sẽ đối tốt với đối phương cả đời.

Sau này, nàng phát hiện phu quân phế vật ở trong mắt mọi người thật ra là thiên tài tinh thông đan phù khí trận, có thể cùng nàng tu luyện, cả hai cùng cố gắng nỗ lực phi thăng thành thần.

Nhưng con đường tu luyện mới đi một nửa, bỗng nhiên một ngày nào đó, có người nói với nàng, thật ra phu quân nàng là đại ma đầu chuyển thế, dáng vẻ quân tử đoan chính kia đều là giả trang để lừa người trong thiên hạ mà thôi, đoán chừng trong lòng đang ngầm lên kế hoạch diệt thế một lần nữa.

Văn Kiều: "..."

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Độc Thê Không Dễ Làm của cùng tác giả.

Bình luận truyện