Tất cả
Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim

Bạn đang đọc truyện Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim của tác giả Tả Mộc Trà Trà Quân. Thế là Đường Phong từ đó mở ra hình thức sinh hoạt và sủng phu tại dị thế.

Ca nhi kia là con của gia đình mới chuyển tới ở trong thôn? Không sao!

Tuổi ca nhi kia lớn hơn hắn?  Không sao!

Ca nhi kia lớn lên giống như hán tử? Không sao! 

Ca nhi...? Ngươi không thấy phiền hả? Ta đã bảo không sao là không sao, không có vấn đề gì hết! Ta cứ thích hắn, ta cứ yêu hắn đó. 

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký hay Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn của cùng tác giả.

TAGs
truyện kiếm hiệp xuyên khôngmạt thế trọng sinh đam mỹtiểu thuyết xuyên khôngtiểu thuyết ngôn tình xuyên không

Danh sách chương truyện Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Bình luận truyện