Tất cả
Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 1]

Bắc Kinh.Ngày bảy, tháng hai, năm 1661. Đại Thanh hoàng đế Thuận Trị băng hà. Bạch thiên đăng phủ đầy Thành Tử Cấm. Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi, lấy niên hiệu Khang Hi.


Đại Thanh năm 1661, hoàng đế Thuận Trị băng hà.  Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi.  Dưới quyền nhiếp chính của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, tân hoàng đế đã cực lực giao tranh giữa căn bệnh hiểm nghèo và sự mưu mô soán ngôi đoạt vị của gian thần Ngạo Bái.  Chẳng những thế, ngài lại còn phải đối phó không ngừng với sự thống lãnh của bang phái Đại Minh Triều. Trong có gian thần, ngoài có phản tặc, Khang Hi hoàng đế lâm cảnh tấn thoái lưỡng nan.  Và để củng cố ngai vị, ngài không tiếc hy sinh nhân mạng quan thần, vì thiên thu đại nghiệp dẫn đến một trận ái hận tình thù trong giới võ lâm…

Danh sách chương truyện Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 1]

Chương 1: Khang Hi lâm nạn Chương 2: Thích sát Tây Sơn sự bất thành Chương 3: Bát hiệp anh hùng Chương 4: Truy lùng phản tặc Chương 5: Nhất đại mỹ nhân Chương 6: Cứu nhân lộ diện Chương 7: Nhà trọ Ưng Song Chương 8: Hoa Đà tái thế Chương 9: Đa tình tự cổ không dư hận Chương 10: Độc tạng Kinh Phủ Chương 11: Hồi dương Chương 12: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Chương 13: Uyên ương hồ điệp Chương 14: Giang Nam phong vân Chương 15: Giai nhân tửu lượng Chương 16: Song hùng nữ hiệp Chương 17: Tú tài gặp lính, có lý cũng câm miệng Chương 18: Song Lộ Phi nương Chương 19: Một vợ nằm giường lèo. Hai vợ nằm chèo queo. Ba vợ ra chuồng heo mà nằm Chương 20: Mưu sự tại nam nhân, thành sự tại mỹ nhân Chương 21: Lưu linh lưu địa Chương 22: Tình là tình nhiều khi không mà có Chương 23: Vườn tao ngộ Chương 24: Thanh Hoang mai phục đoạt kim ngân Chương 25: Nam vô tửu như kỳ vô phong Chương 26: Phong trần nam hiệp Chương 27: Hoàng Hà đại nạn Chương 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau Chương 29: Anh hùng tài lược xuất thiếu niên Chương 30: Nam hiệp Bắc quan Chương 31: Họa vô đơn chí Chương 32: Tiền trảm hậu tấu Chương 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan Chương 34: Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản Chương 35: Hoa quốc trạng nguyên Chương 36: Long đàm hổ huyệt Chương 37: Tương kế tựu kế Chương 38: Tri kỉ tâm giao Chương 39: Đầu trộm đuôi cướp Chương 40: Ngộ biến tòng quyền Chương 41: Hữu duyên vô phận Chương 42: Giang Sơn và Mỹ Nhân Chương 43: Chân tình chân mỹ Chương 44: Tình chàng ý thiếp Chương 45: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách Chương 46: Tình nhi nữ Chương 47: Nghĩa đảm kiếm khách Chương 48: Đời là hư vô Chương 49: Tình thiên thu Chương 50: Nhất kiến chung tình

Bình luận truyện