Tất cả
Phong Lưu Tam Quốc
Trương Lãng năm nay mười chín tuổi bởi vì trường kỳ phơi nắng cho nên da của hắn ngăm đen, là người thuộc về đội thứ bảy của đội đặc chủng hắc ưng, năm mười tám tuổi mới bắt đầu tham gia quân ngũ, trong một năm ngắn ngủi với nghị lực kinh người cùng với phẩm cách ương ngạnh hắn lại trời sinh nhạy cảm với chiến tranh cho nên ở trong quân đội đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục về sau trở thành mục tiêu phấn đấu của các bộ đội đặc chủng hắc ưng sau này.

Dương Dung chính là đệ nhất mỹ nữ ở trong bảy doanh của bộ đội đặc chủng hắc ưng, là đệ nhất cọp cái, bản lĩnh của nàng tuyệt đối không thua người khác trong một lần ngẫu nhiên bị Trương Lãng dùng kế sắc lang phá thân, nàng còn nghiến răng nghiến lợi thề sau này sẽ trả thù Trương Lãng tuy nhiên cả ba lần trả thù đều thua vào trong tay hắn, bị Trương Lãng bắt lên giường, quây quần cả đêm với hắn. 

Đêm nay có mưa sao băng, hai người hẹn nhau ra ngoài trời ngắm sao. Lúc này Trương Lãng mới phát giác ra sự tình không ổn, hai luồng sao băng dùng tốc độ siêu nhanh bắn xuống, mà Dương Dung cũng dừng mắt lại chỉ thấy hai sao băng kia càng lúc càng lớn, trong lòng kinh hãi nắm chặt tay của Trương Lãng. Hai người liền xuyên không đến trò Tam Quốc Chí.

Danh sách chương truyện Phong Lưu Tam Quốc

Chương 1: Mưa sao băng Chương 2: Khởi đầu mới Chương 3: Long tại thâm sơn Chương 4: Cường giả nói chuyện Chương 5: Điển Vi Chương 6: Tới Trần Lưu Chương 7: Nhạc Tiến Chương 8: Tào Tháo tới Chương 9: Liễu Diệp đao Chương 10: Minh chủ Viên Thiệu Chương 11: Tôn Kiên xuất binh Chương 12: Tào Tháo mất mặt Chương 13: Lưu Bị xuất hiện Chương 14: Mãnh tướng quyết đấu Chương 15: Cao Thuận bị thương Chương 16: Lưu Bị khóc Chương 17: Lữ Bố đẹp trai Chương 18: Buồn bã Chương 19: Đầy tớ nhỏ chưa đủ mưu Chương 20: Lý Nho Chương 21: Tào Tháo cảm động Chương 22: Chạy trốn Chương 23: Thái Ung Chương 24: Tiêu Vĩ cầm Chương 25: Bá vương biệt cơ Chương 26: Đi theo Thái Ung Chương 27: Thái Văn Cơ Chương 28: Hoa tâm Chương 29: Đại hán kỳ lạ Chương 30: Đồng tiêu vạn cổ sầu Chương 31: Đổng Thăng Chương 32: Dương Dung ra tay Chương 33: Trương Liêu Chương 34: Khát vọng quyền lực Chương 35: Đêm ở hoa viên Chương 36: Tú nhi Chương 37: Thương Long lĩnh Chương 38: Hàn Cử Chương 39: Quyết đấu Chương 40: Hàn Tuyết Chương 41: Sơ Bình thứ hai Chương 42: Trường Tín Cung Đăng Chương 43: Cảm động Chương 44: Đào Khiêm coi trọng Chương 45: Chúng tướng nghị sự Chương 46: Giặc Khăn Vàng Chương 47: Văn Cơ mỹ miều Chương 48: Tào Báo Chương 49: Gặp mặt Tử Long Chương 50: Trần Dục

Bình luận truyện