Tất cả
Phi Ưng Chưởng

Bằng! ... Bằng! ... Bốn luồng chưởng lực hùng mạnh tựa thác đổ đánh vào nhau, vang lên hai tiếng nổ như sét động. Đôi bên bị áp lực của đối thủ buộc thối lui về sau ba bước, bốn ánh mắt bắn ra những tia hung quang rợn người. Hồng Diện Lão Ma giọng hách dịch hỏi:"Lão chột, mi có nhận ra ta chăng?" Thất Độc Thần Chưởng nhếch môi cười lạnh: "Hoàng Thiếu Phong. Hạng người ma đầu như ngươi cũng bày đặt lên giọng dạy đời ư?" Hồng Diện Lão Ma Hoàng Thiếu Phong ngửa cổ cười khanh khách: "Tống Kiệt, hôm nay ta đến đòi mạng mi, cả vốn lẫn lãi."...


Một luồng ngân quang lồng theo câu nói của lão lóe lên như một đường chớp xẹt, kèm theo một đạo mãnh phong ùn ùn như núi phủ chụp xuống đỉnh đầu Thất Độc Thần Chưởng. Trước thế tấn công như vũ bão của địch nhân, Thất Độc Thần Chưởng vẫn ung dung, ngón giữa tay phải đồng thời xỉa điểm thẳng vào luồng ám khí của đối phương vừa phóng ra. Một âm thanh khe khẽ vừa thoát ra, ba chiếc phi đao của Hồng Diện Lão Ma vừa tung ra vụt tắt mất. Ba ngọn phi đao nọ gãy làm đôi rơi xuống đất. Những mối ân oán giang hồ kéo dài từ hàng chục năm trước đến bao giờ mới dứt? Mời các bạn cùng đón đọc truyện Phi Ưng Chưởng.

Bình luận truyện