Tất cả
Phi Thiên

Lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngoái đầu nhìn lại gian bễ nghễ thiên hạ, lại ở biến hóa kỳ lạ khó lường 'Vạn trượng hồng trần' đại trận bên trong, thử một chút kinh tâm động phách đàn đứt dây đàn cổ, tĩnh đợi người hữu duyên! Tiểu tử ngộ, mới biết, thương khung dưới lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không địch lại nhân tình ấm lạnh!


Tiêm tiêm bàn tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng thiên địa trong lúc đó kiếm khí như hồng! Ân huệ lang, anh dương võ liệt, nhiệt huyết hướng thiên, chỉ điểm tinh thần! Rộng lớn tinh không thất tình lục dục, tham niệm sân si, phật đế Như Lai, mặc ngươi pháp lực vô biên! Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn!


Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời! Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng! Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!Danh sách chương truyện Phi Thiên

Chương 1-1: Vạn trượng hồng trần (1) Chương 1-2: Vạn trượng hồng trần (2) Chương 2: Vạn trượng hồng trần (3) Chương 3: Vạn trượng hồng trần (4) Chương 4: Vạn trượng hồng trần (5) Chương 5: Thư sinh (1) Chương 6: Thư sinh (2) Chương 7: Thư sinh (3) Chương 8-1: Lão Nhị lão Tam (Thượng) Chương 8-2: Lão Nhị lão Tam (Hạ) Chương 9: Hồng Trần tiên tử Chương 10: Sấm ngôn như thế (1) Chương 11: Sấm ngôn như thế (2) Chương 12-1: Sấm ngôn như thế (3) Chương 12-2: Sấm ngôn như thế (4) Chương 13: Thoát đi Chương 14: Không thể khinh truyền Chương 15-1: Luyện công gian khổ (1) Chương 15-2: Luyện công gian khổ (2) Chương 15-3: Luyện công gian khổ (3) Chương 15-4: Luyện công gian khổ (4) Chương 15-5: Luyện công gian khổ (5) Chương 19: Dân chạy nạn (Thượng) Chương 20: Dân chạy nạn (Hạ) Chương 21: Mới vừa rời núi (1) Chương 22-1: Mới vừa rời núi (2) Chương 22-2: Mới vừa rời núi (3) Chương 23: Phù Quang động Chương 24: Thập hàng Chương 25: Bốn pháp cảnh Chương 26: Hắc thán Chương 27: Nguyện lực châu Chương 28: Sơn chủ Thiếu Thái sơn Chương 29: Kế của Lý Tín Chương 30-1: La Trân oai phong (Thượng) Chương 30-2: La Trân oai phong (Hạ) Chương 31: Hổ tướng (1) Chương 32: Hổ tướng (2) Chương 33: Hàng hay không Chương 34: Cố nhân Chương 35: Gây họa (1) Chương 36: Gây họa (2) Chương 37: Ngọa long rời núi (1) Chương 38: Đánh một trận định nam tuyên (1) Chương 39: Đánh một trận định nam tuyên (2) Chương 40: Đánh một trận định nam tuyên (3) Chương 41: Ân một giọt nước Chương 42: Có người cản trở (1-2) Chương 43: Có người cản trở (3) Chương 44: Có người cản trở (4)

Bình luận truyện