Tất cả
Phế Thiên

Phế Thiên là câu chuyện mang màu sắc tiên hiệp, kể về hai thanh thần kiếm mang tên Phế Thiên Kiếm Và Định Thiên Kiếm. Qua hàng tỷ năm, hai thanh thần kiếm chu du khắp 3000 đại thiên thế giới, đi đến đâu gây ra chấn động kinh hoàng đến đó, trời đất như muốn vỡ tan, thần phật đều tránh. Nghe nói, một thanh thần kiếm chém ra, trời đất như bị hòa tan, một thanh còn lại khẽ định, giang sơn đã định lại như thuở đầu.


Thế gian, vạn vật do duyên khởi mà thành! Cứ theo ghi chép của phật giáo, vũ trụ mênh mang, xa xăm không tưởng, các thế giới cũng ngàn vạn hình dáng, tính chất. Mỗi thế giới bao gồm một ngọn núi tên gọi Tu Di nằm ở trung tâm. Bao quanh núi Tu Di là 4 châu: Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiên Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu. Loài người chính là sống ở Nam Thiên Bộ Châu hay còn gọi là cõi Diêm Phù Đề vậy.


Lại nói, từ ngàn xưa, con người đã mải miết đi tìm chân lý của sinh – diệt với mong muốn bước lên đỉnh vinh quang: Trường sinh bất tử, thọ ngang trời đất, mang trong mình những công năng đặc dị có thể ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, đột phá cảnh giới để thoát ly khỏi cõi Diêm Phù Đề, sánh ngang với các bậc thần phật.


Ấy vậy mà trời đất cũng chẳng trường tồn, vĩnh cửu. Ngàn vạn năm nay, những câu chuyện lưu truyền trong dân gian về những pháp môn, dị thuật trường sinh bất tử, hô thần hóa thánh khiến cho lớp lớp người ta mê đắm truy tìm. 


Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm lại đồn nghìn, thêu dệt lên những điều hoang đường. Từ những câu chuyện hoang đường đó, thần thánh siêu nhiên bước ra ngạo nghễ, được đời đời cúng tế đại thịnh.


Bình luận truyện