Tất cả
Phế Hậu Tướng Quân

Nhắc đến Nhất Độ Quân Hoa, người ta liên tưởng đến những câu chuyện được viết nên bằng máu, và kết thúc trong nước mắt thương đau. Cho dù lời văn vô cùng nhẹ nhàng xuyên suốt, hài hước đan lẫn bi thương, độc giả càng đọc môi cười nhưng mắt vương lệ sầu.


Phế Hậu Tướng Quân, một câu chuyện về đấng quân Vương vô tình tàn khốc, một vị tướng chinh chiến cùng hắn trên thiên trường nhục thể máu chảy thành sông. Chuyện kể về một tình yêu thầm lặng, một tình yêu đau đớn đến mức hao gầy. Được phong hậu, rồi phế hậu. Vì nữ tử hắn yêu mà đánh mất đứa con, vì tin rằng hắn sẽ cứu nàng, sẽ nghe thấy lời nàng gọi. Nhưng hắn đã không...


Vì người hắn yêu nào phải nàng?


Nàng giơ cao cung tiễn, một mũi tên giết hơn mười tên giặc, thế mà bên hắn, một cái xô nhẹ cũng không thể thành. 


Nàng vì hắn hy sinh thanh xuân, thời bình, ai còn nhớ đến nàng? Nàng là người cũng sẽ có lúc già đi, rồi rời xa mãi mãi. Nàng cũng là nữ nhân nhưng chưa một lần được thử son phấn. Nàng cũng là nữ nhân dưới thân hắn, nhưng sao khác biệt đến mức đau lòng. Thân xác nữ tử hắn yêu được chiều chuộng dịu dàng, còn nàng, hắn chưa một lần nhẹ nhàng cùng nàng đưa đẩy.


Nàng không thể chờ, hắn lại chưa thể rời bỏ vương vị. Chỉ là một khắc xuân tình lại âm dương cách biệt phân li. Nàng vì hắn mà uống cạn ly rượu độc, hắn vì nàng cả đời thủ tiết.

Bình luận truyện