Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 178: Thiếu

Hứa Khiết thấy được thủ đoạn của Lãnh Phong, quả nhiên là có chút sợ hãi rồi. Hóa ra, người này trước kia là một con hổ có bộ mặt cười. Từ khi được chứng kiến Lãnh Phong phát uy, về sau này tự đáy lòng Hứa Khiết liền

chapter content