Tất cả
Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen
Đời này, có hai chuyện nàng làm tốt nhất: Thứ nhất, yêu chàng, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thứ hai, dốc hết sinh mạng, cố gắng yêu chàng. Một bước vào cửa cung, bị Kim Ốc Tàng Kiều, khắp nơi đều gió tanh mưa máu. Trong cung, nữ tử chỉ hy vọng được lọt mắt xanh của hoàng đế, các nàng đang đợi, nàng cũng đang đợi.


Nàng vốn dĩ là tiểu thư của đại thần có công lập quốc, cha nàng là người quyền cao chức trọng nên nàng được thăng chức nhanh nhất trong tất cả tần phi. Thời điểm sắc phong là một quý nhân, chỉ dùng hơn một năm thời gian liền trở thành phi tử. Nhưng sau một năm làm hoàng phi thì vẫn chưa gặp mặt được hoàng đế. Vì thực chất hoàng thượng lấy nàng là để củng cố địa vị, đó cũng là điều mà nàng đã rõ từ khi một bước vào cửa cung, khắp nơi đều gió tanh mưa máu. Trong cung 3000 giai nhân, ai có thể đủ bản lĩnh lọt vào mắt xanh của hoàng đế, nắm giữ trái tim của hoàng đế.


Có biết bao nữ nhân chỉ để nhận được cái liếc mắt mà từ đó bỏ cả tính mạng. Lại có biết bao người mong muốn thoát khỏi chốn lồng son hoa lệ này. Tất cả sẽ có trong tiểu thuyết Cổ đại, Cung đấu Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen của tác giả Văn Thanh Thanh.

Bình luận truyện