Tất cả
Nữ Bộ Thiên Hạ
Lưu Mai năm hai mươi tuổi lần đầu tiên có bạn trai, quen biết được ba năm, thể xác lẫn tinh thần đều không hề giữ lại. Kết quả người đàn ông kia lại có thể cùng hai ả đàn bà điên cuồng mây mưa tại phòng tân hôn cô tự tay bố trí, trên giường lớn xa hoa ngay đúng lúc cô trở về.


Hôm nay là sinh nhật của ta Lưu Mai hai mươi lăm tuổi trong lúc cùng các thuộc hạ say khướt bỗng tiếng súng vang, Lưu Mai mỉm cười giải hòa rời khỏi nhân thế. Linh hồn xuyên qua thường gặp nhiều thống khổ sự tình , chí ít đối linh hồn Lưu Mai mà nói quả thực chính là chịu sự đày đọa.


Thượng Quan Xảo Nhi mười sáu tuổi. Thì ra linh hồn Lưu Mai xuyên qua đến đây nhập vào người một nha đầu. Cô được một quan nhân lượm về nuôi và làm tiểu nha hoàn trong nha môn. Một lần sảy chân, nghìn đời ôm hận, vì để phụ trách đối với các vị xử nam, nàng đành phải lên làm đệ nhất nữ bộ khoái ở cổ đại!!! xử nam thật nhiều nhưng khẩu vị rất nặng! Có điểm thô lỗ. Liệu cô có tìm được khẩu vị hợp với mình không?..

Danh sách chương truyện Nữ Bộ Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 1: Điên cuồng xuyên qua Quyển 1 - Chương 2: Nàng lãnh mạc Quyển 1 - Chương 3: Đừng tốt với ta Quyển 1 - Chương 4: Ta phát xuân Quyển 1 - Chương 5: Muốn có lễ phép Quyển 1 - Chương 6: Tuyệt đối không phải người Quyển 1 - Chương 7: Kỹ thuật sống Quyển 1 - Chương 8: Thói hư tật xấu Quyển 1 - Chương 9: Là dấu hôn Quyển 1 - Chương 10: Ta thích Quyển 1 - Chương 11: Ta cũng có thể làm Quyển 1 - Chương 12: Chính là ta đưa Quyển 1 - Chương 13: Tha cho ta đi Quyển 1 - Chương 14: Ta tới mổ Quyển 1 - Chương 15: Khách khí Quyển 1 - Chương 16: Tùy tiện đoạt lấy Quyển 1 - Chương 17: Thú ngươi làm thê Quyển 1 - Chương 18: Muốn phát tiết tìm đại nhân Quyển 1 - Chương 19: Chỗ nào thúi Quyển 1 - Chương 20: Cho ta chết Quyển 1 - Chương 21: Sản phẩm của hoàng thất Quyển 1 - Chương 22: Hành động quen thuộc Quyển 1 - Chương 23: Vũ nhục nghiêm trọng Quyển 1 - Chương 24: Thật cường đại Quyển 1 - Chương 25: Chán ghét đồng nam Quyển 1 - Chương 26: Nữ bộ khoái ngông cuồng Quyển 1 - Chương 27: Trổ tài Quyển 1 - Chương 28: Cáo trạng thần y Quyển 1 - Chương 29: Người ta nói Quyển 1 - Chương 30: Hành vi súc sinh Quyển 1 - Chương 31: Đêm nay không đụng Quyển 1 - Chương 32: Kẻ suy đồi có văn hóa Quyển 1 - Chương 33: Xem thường hắn Quyển 1 - Chương 34: Không dạy đầy đủ Quyển 1 - Chương 35: Tiểu khốn khiếp Quyển 1 - Chương 36: Can đảm khiêu khích Quyển 1 - Chương 37: Tứ đại tuấn nam Quyển 1 - Chương 38: Cảm giác quen thuộc Quyển 1 - Chương 39: Bất ngờ Quyển 1 - Chương 40: Sao lại tới nữa Quyển 1 - Chương 41: Lãnh khốc vô tình Quyển 1 - Chương 42: Không thể nhịn được nữa Quyển 1 - Chương 43: Nương tử là nàng Quyển 1 - Chương 44: Không đủ tư cách Quyển 1 - Chương 45: Không cần sợ Quyển 1 - Chương 46: Khi đáng yêu Quyển 1 - Chương 47: Thăng đường thẩm tra Quyển 1 - Chương 48: Thăng đường thẩm tra 2 Quyển 1 - Chương 49: Không có hứng thú Quyển 1 - Chương 50: Ta muốn nàng

Bình luận truyện