Tất cả
Nô Tình Kiếm Thủ

Những ngọn gió đông se lạnh cùng với những ngọn gió đó là bông tuyết bay phủ trên dòng Dương Tử. Trong tiết trời giá buốt kia, một chiếc lâu thuyền, với hàng hoa đăng như thể đối chọi với tiết trời giá lạnh. Nếu chiếc lâu thuyền kia xuất hiện chỉ vứt dãy hoa đăng thôi thì chẳng đáng nói làm gì, nhưng trên nóc lâu thuyền lại có ngọn huyết kỳ thêu dòng chữ thảo khiến cho nó trở thành điểm chú ý của võ lâm Trung nguyên, "Nhất thống võ lâm, duy ngã độc tôn"....


Gã kiếm thủ vẫn đứng bất động, chờ cho đến lúc kiếm ảnh đến gần mới nhích động thân pháp. Cùng với cái nhích động thân pháp đó, vỏ kiếm của y bổ thẳng vào lưới kiếm của Mạc Khởi, còn lưỡi kiếm thì cắt một đường vòng cung thần kỳ lìa qua yết hầu đối phương Cuộc giao đấu kết thúc chỉ bằng một chiêu kiếm của gã kiếm thủ. Mạc Khởi ngã sầm xuống sàn thuyền, mắt trợn trừng nhìn kiếm thủ gượng nói... Mời các bạn cùng tìm hiểu những chuyển biến tiếp theo của truyện Nô Tình Kiếm Thủ.


Danh sách chương truyện Nô Tình Kiếm Thủ

Chương 1: Lâu thuyền huyền bí Chương 2: Ðổ vương Chương 3: Canh bạc định mệnh Chương 4: Ðoạn hồn tử kiếm Chương 5: Ðoạn nghĩa Chương 6: Tôn ứng hiệp Chương 7: Diêm la thành chủ Chương 8: Sắc tình kiếm thủ Chương 9: Phi thúy tiên trang Chương 10: Vị kiếm lụy thân Chương 11: Hổ cốt nhục long Chương 12: Kiếp hận oan cừu Chương 13: Ðượm sắc nhục tình Chương 14: Khúc giao tình Chương 15: Hắc bạch vô thường Chương 16: Nhục tình lưới quỷ Chương 17: Di họa đoạn hồn thần Chương 18: Kiếp họa vô biên Chương 19: Hoa đua sắc, bướm khoe tình Chương 20: Oan nghiệt đoạn tình Chương 21: Canh bạc tủ Chương 22: Máu đổ nhuộm oan tình Chương 23: Long tranh hố đấu Chương 24: Dây tình khó đoạn Chương 25: Vì nghĩa bất dung thân Chương 26: Thiên sơn luyện công Chương 27: Chấn động võ lâm Chương 28: Nô tình kiếm khách Chương 29: Ðộc bá phong thiền đài Chương 30: Tình hận Chương 31: Di nghiệp tìm hoa Chương 32: Cái bang đại hội Chương 33: Sự biến trùng trùng Chương 34: Tàn kiếm nhục thể Chương 35: Nợ giai nhân nghĩa anh hùng Chương 36: Kỳ ngộ Chương 37: Danh thành công toại Chương 38: Sau bức màn the Chương 39: Ðộc bá võ lâm Chương 40: Duy ngã độc tôn Chương 41: Kiếp tằm se tơ Chương 42: Mặt trái tình yêu Chương 43: Cội nguồn Chương 44: Chất chồng oan nghiệt Chương 45: Ðoạn nghĩa lụy thân Chương 46: Kiếm chết Chương 47: Phật môn loạn sóng tình Chương 48: Kiếm thủ bất dung thân Chương 49: Kiếm thủ bất dung thân (2)

Bình luận truyện