Tất cả
Nhất Thế Khuynh Tình

Truyện Nhất Thế Khuynh Tình của tác giả Yên Thị là câu chuyện hòa thân thường được diễn ra ở chốn triều đại cổ xưa. Hoàng đế Tuyên triều là người hùng tài đại lược, văn võ song toàn, rồi lại bá đạo mãnh liệt. Y là tiểu vương tử Nguyệt tộc không thể chịu sủng, vì mượn binh cam nguyện nhập Tuyên triều làm chất tử. Một lần ngoài ý muốn, Tuyên triều hoàng đế cường thượng chất tử Nguyệt tộc. 


Ai ngờ chất tử nhìn như nhát gan  phản ứng lại ngoài dự kiến của hắn. Làm hắn không hiểu lý do chưa hết, muốn ngừng mà không được. Sớm chiều ở chung hắn cũng  dần phát hiện ra rằng y, người yếu đuối không lạnh không nóng, kỳ thật ôn nhuận như ngọc lại nội hàm cốt khí...


Ở với một người tính tình nhu thuận như nước, an nhiên đến như vậy thì ai lại không mềm lòng, cho dù là nam nhân với nhau nhưng tình cảm chính là đối xử với nhau vô cùng đặc biệt, có thể vì nhau yên ổn sống qua ngày, cũng có thể vì nhau mà trở nên khốc liệt trên con đường đầy những mưu mô chốn hoàng cung. 

Danh sách chương truyện Nhất Thế Khuynh Tình

Chương 1: Chất tử Chương 2: Dung thành Chương 3: Dung Chương 4: Ngoài ý muốn Chương 5: Cường bạo Chương 6: Khuất nhục Chương 7: Dự tiệc Chương 8: Gặp gỡ Chương 9: Đường thượng Chương 10: Dĩ nhiên là ngươi Chương 11: Dưỡng Tâm điện Chương 12: Trị bệnh Chương 13: Nguyên nhân bệnh Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18: Người trong mộng Chương 19: Đạp phá thiết hài vô mịch xử (đi mòn thiết hài tìm không thấy) Chương 20: Có được toàn bộ không uổng công phu Chương 21: Lựa chọn Chương 22: Phù Dung trướng noãn Chương 23: Nhất dạ xuân tiêu Chương 24 Chương 25 Chương 26: Người không muốn gặp nhất Chương 27: Đêm thứ ba Chương 28: Chuyên sủng Chương 29: Chuyên sủng Chương 30: Sự tình phát sinh Chương 31: Nhu tình Chương 32: Trong cung hiểm ác Chương 33: Khó có thể tự kiềm chế Chương 34: Kinh động thái hậu Chương 35: Tiêu vĩ Chương 36: Cuối cùng cũng cầu xin Chương 37: Khuyên nhủ Chương 38: Có muốn bắt đầu hòa bình hay không? Chương 39: Hòa hoãn Chương 40: Quan hệ khó nói lên lời Chương 41: Xuất hồ ý liêu (ngoài dự tính) Chương 42: Say rượu Chương 43: Tâm chiết Chương 44: Tâm chiết [2] Chương 45: Tâm chiết [3] Chương 46: Yên hà liệt hỏa Chương 47: Bãi săn Chương 48: Đột nhiên xuất hiện tình dục Chương 49: Muốn ngừng mà không được Chương 50: Thân mật

Bình luận truyện