Tất cả
Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Lý Tam Lang là một con người, một nam nhân, một tu mi trượng phu ngang tàng bất khuất...Nhưng Lý Tam Lang thực ra là hạng tốt hay xấu, là người thiện lương hay là kẻ bất nhân thì chẳng một ai biết chắc cả, vấn đề còn mù mờ quá. Có người bảo chàng là một đại hiệp sĩ chánh phái. Lại có người nói: “Hắn là đại ma đầu tà ác!...” Lý Tam Lang từng đọc sách thánh hiền, mà cũng đã học qua kiếm thuật.Xét về sự học vấn của chàng thì tài hoa tuyệt thế, văn chương cẩm tâm tú khẩu, chữ nghĩa uyên thâm sắc sảo, mọi môn thi phú cầm kỳ đều tinh thông, điêu luyện.Vì cảm mộ Lý Tam Lang võ công trác tuyệt, hành hiệp trượng nghĩa, hậu duệ của Hoàng Kim Thành Chúa tìm chàng để trao chìa khóa kho báu võ lâm. Giang hồ nổi sóng, cũng vì lòng tốt ấy mà Lý Tam Lang bị hắc bạch lưỡng đạo truy đuổi gắt gao để tranh đoạt bảo vật này. Đây là truyện kiếm hiệp khá đặc sắc và thú vị được xây dựng với những tình tiết những tình tiết gay cấn và hồi hộp làm người đọc dễ dàng bị thu hút. Mời các bạn cùng đón đọc những chuyển biến hấp dẫn tiếp theo của truyện Nhất Kiếm Động Giang Hồ.

Danh sách chương truyện Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 1: Quan Đế miếu Chương 2: Đỗ thập nương Chương 3: Tư mã thường Chương 4: Bệnh tây thi Chương 5: Hoàng Kim thành Chương 6: Lão ưng khuyển Chương 7: Đại hoàng phong Chương 8: Khách si tình Chương 9: Trong rừng mai Chương 10: Bạch y khách Chương 11: Lý thanh cuồng Chương 12: Hoàng phủ ngọc Chương 13: Sầu càng sầu Chương 14: Xác không hồn Chương 15: Bàn tay ngọc Chương 16: Đại mã hầu Chương 17: Độc Chương 18: Nửa hoàn thuốc giải Chương 19: Trí Chương 20: Chuyển bại thành thắng Chương 21: Tổng hộ pháp Phi Long bảo Chương 22: Chân hay giả Chương 23: Chánh hay tà Chương 24: Si tình Chương 25: Long Hổ trấn Chương 26: Đông Môn sa lưới Chương 27: Xú văn sĩ Chương 28: Kim sắc kỳ nữ Chương 29: Cửu U địa phủ Chương 30: Dưới đáy giếng Chương 31: Thiên Trúc bí lục Chương 32: Hung án Chương 33: Thượng bát chánh Chương 34: Vào hang hùm Chương 35: Phi Long bảo Chương 36: Chân tướng Chương 37: Kẻ chủ mưu Chương 38: Giai nhân trong tuyệt địa Chương 39: Si tình Chương 40: Kiếm tuốt cung giương Chương 41: Giải vây Chương 42: Tranh đoạt Chương 43: Chặt bỏ cánh tay Chương 44: Vào đất lạ Chương 45: Tiêu Dao cốc Chương 46: Tiêu Dao tửu Chương 47: Dã tâm Chương 48: Đấu trí Chương 49: Tây thiên trúc Chương 50: Nhiếp Hồn pháp

Bình luận truyện