Tất cả
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Diệp Trần chết. Đây là cuốn truyện thứ hai tác giả lựa chọn cách mở đầu này. Nó chứng tỏ một việc, duyên kỳ ngộ của con người thường sẽ bắt đầu sau khi chết, ví như Diệp Trần vậy. Lúc còn sống, cô là một nhân viên nhỏ cần cù, chịu khó, không theo đuổi điều gì trong đời, lý tưởng lớn nhất chính là thế giới được hòa bình. Cách nghĩ của cô rất đơn giản. Với chỉ số thông minh của cô, nếu sống trong một xã hội rối ren, hỗn loạn thì chắc chắn sẽ thành kẻ lót đường, chỉ có sống trong ánh sáng rực rỡ của xã hội hài hòa mới có thể sống yên, như hiện giờ vậy, sáng chín chiều năm, mua son mua túi. Chỉ cần thế giới hòa bình thì cuộc đời sẽ có hi vọng. 


Trước khi cô chết vừa hay được một bạn nam thổ lộ, đây là lần đầu tiên trong hai mươi ba năm qua cô được thổ lộ, đối phương dịu dàng nói với cô: "Em có ước nguyện gì, anh nhất định sẽ vượt lửa băng sông làm cho em!" Lúc ấy, cô căng thẳng quá nên buột miệng rằng: "Em muốn thế giới hòa bình!" Chính vào khoảnh khắc ấy, một tia sét bổ thẳng từ trên trời xuống. Ngay trước mặt người thầm mến mình, cô bị đánh chết tươi...  Chết cháy đen thành than cốc. 


Sau khi chết, cô trở thành một người xuyên nhanh. Có một thứ tên là hệ thống 3838438, hệ thống này có một cái mặt cười mỉm kiểu QQ rộng hai mét vuông, nó nói với cô rằng, nhiệm vụ của cô là phải đi cứu vớt hòa bình cho thế giới. 

Danh sách chương truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 1: Thanh xuân vườn trường: Thế giới của tôi chỉ có em 1 Chương 2: Thế giới của tôi chỉ có em 2 Chương 3: Thế giới của tôi chỉ có em 3 Chương 4: Thế giới của tôi chỉ có em 4 Chương 5: Thế giới của tôi chỉ có em 5 Chương 6: Thế giới của tôi chỉ có em 6 Chương 7: Thế giới của tôi chỉ có em 7 Chương 8: Thế giới của tôi chỉ có em 8 Chương 9: Thế giới của tôi chỉ có em 9 Chương 10: Thế giới của tôi chỉ có em 10 Chương 11: Thế giới của tôi chỉ có em 11 Chương 12: Thế giới của tôi chỉ có em 12 Chương 13: Thế giới của tôi chỉ có em 13 Chương 14: Thế giới của tôi chỉ có em 14 Chương 15: Thế giới của tôi chỉ có em 15 Chương 16: Thế giới của tôi chỉ có em 16 Chương 17: Thế giới của tôi chỉ có em - Kết thúc Chương 18: Tu chân: Thanh kiếm không nghỉ 1 Chương 19: Thanh kiếm không nghỉ 2 Chương 20: Thanh kiếm không nghỉ 3 Chương 21: Thanh kiếm không nghỉ 4 Chương 22: Thanh kiếm không nghỉ 5 Chương 23: Thanh kiếm không nghỉ 6 Chương 24: Thanh kiếm không nghỉ 7 Chương 25: Thanh kiếm không nghỉ 8 Chương 26: Thanh kiếm không nghỉ 9 Chương 27: Thanh kiếm không nghỉ 10 Chương 28: Thanh kiếm không nghỉ 11 Chương 29: Thanh kiếm không nghỉ 12 Chương 30: Thanh kiếm không nghỉ – Kết thúc Chương 31: Thế giới 3: Tây huyễn: Vinh quang thần thánh 1 Chương 32: Vinh quang thần thánh 2 Chương 33: Vinh quang thần thánh 3 Chương 34: Vinh quang thần thánh 4 Chương 35: Vinh quang thần thánh 5 Chương 36: Vinh quang thần thánh 6 Chương 37: Vinh quang thần thánh 7 Chương 38: Vinh quang thần thánh 8 Chương 39: Vinh quang thần thánh 9 Chương 40: Vinh quang thần thánh 10 Chương 41: Vinh quang thần thánh 11 Chương 42: Vinh quang thần thánh – Kết thúc Chương 43: Thế giới 4: Giang hồ: Thập niên đăng Chương 44: Thập niên đăng 2 Chương 45: Thập niên đăng 3 Chương 46: Thập niên đăng 4 Chương 47: Thập niên đăng 5 Chương 48: Thập niên đăng 6 Chương 49: Thập niên đăng 7 Chương 50: Thập niên đăng 8

Bình luận truyện