Tất cả
Nhân Sâm Bé Con

Bạn đang đọc truyện Nhân Sâm Bé Con của tác giả Phiến Quỳ. Công việc hiện tại của Hướng Cát có chút đặc thù.

Cầm ba ngàn đồng tiền lương, lại còn được hưởng đãi ngộ tối cao, mỗi ngày ăn hại không có việc gì cũng được sếp cho phụ cấp bằng tiền lương một năm rưỡi.

Địa vị, thì cũng được xem như dưới một người, trên vạn người.

Nhận được công việc này là một sự ngẫu nhiên, tuy không đúng với chuyên ngành, nhưng cậu lại rất thoải mái, thành ra ngày qua ngày, cậu đã ở công ty này rất nhiều năm.

Sự tình bắt đầu là như vậy.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Khi Bạn Trai Là Người Đông Bắc hay Em Có Thể Đừng Đánh Gãy Chân Anh Không của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Nhân Sâm Bé Con

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Bình luận truyện