Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Chương 6: Lục Vương Gia!"Tướng Quân đại nhân!" Phía cổng chính của Tướng Quân Phủ, một nam tử ăn mặc sang trọng. Một thân y phục màu xanh lam khuôn mặt lạnh lùng ngũ quan tinh xảo, nửa phía trên tóc được vấn bởi chiếc mão vương gia màu xanh lam nửa phía dưới tóc được tùy ý xoã. Người này là lục vương gia Thục Quốc danh hiệu Trường Thân Vương Gia tên Công Tôn Gia Khánh. Đi bên cạnh còn có vài Hộ Vệ của hắn.

"Thần thỉnh an Lục Vương Gia!" Đại Tướng Quân Thượng Quan Vô Kỵ chấp quyền hành lễ.

"Thỉnh an lục vương gia!" Bốn phu nhân, hai nhi tử, sáu nữ nhi cùng đám hạ nhân đồng loạt hành lễ.

"Miễn lễ!" Công Tôn Gia Khánh lạnh lùng nói.

"Không biết tại sao hôm nay lục vương gia đại giá đến Phủ Tướng Quân?" Đại Tướng aquân Thượng Quan Vô Kỵ cung kính hỏi.

"Bổn vương nhận được tin tướng quân đã hồi phủ nên qua chào hỏi tướng quân một tiếng!" Công Tôn Gia Khánh lạnh lùng nhưng trong lời nói có và phần lễ độ và cung kính nói, vì không ai khác chính là Đại Tướng Quân Thượng Quan Vô Kỵ là sư phụ từ nhỏ của hắn nên hắn luôn tôn trọng ông.

"Phiền vương gia nhọc công rồi!" Thượng Quan Vô Kỵ chấp quyền nói.

"Tướng Quân khách khí rồi!" Công Tôn Gia Khánh đáp lễ.

"Phụ thân, vương gia. Đứng đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào trong đi!" Thượng Quan kỳ Phong chấp quyền nói với Thượng Quan Vô Kỵ và Công Tôn Gia Khánh.

Cả đoàn người cứ thế mà hướng phòng khách bước đi.