Tất cả
Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm

Hắn là vị hoàng đế cao cao tại thượng, mang trong mình tài năng hiếm có của một bậc đế vương. Người người suy tôn hắn, ngưỡng mộ hắn, người người muốn được hắn để mắt đến, duy nhất chỉ có nàng là không! Điều này khiến cho hắn cảm thấy, mình thực sự là thất bại thảm hại! 


Được rồi, quân tử trả thù, mười năm cũng không thể tính là muộn. Nàng muốn chỉnh hắn? Hắn liền chỉnh chết nàng! Nửa đêm nửa hôm muốn hảo hảo dạy dỗ nàng một phen, thật không nghĩ đến khuôn mặt say giấc kia lại khiến hắn chỉ muốn ôn nhu mà hôn lên đó. Sau đó, hắn liền "động thủ", trực tiếp bị nàng phát hiện mà đập lại hắn, tạo nên một phen dở khóc dở cười. Hoàng thượng anh dũng như hắn cư nhiên không thể thu phục một nữ nhân!


Nhục nhã! Thật sự là nhục nhã chết hắn rồi! Thù này, hắn làm sao có thể nuốt trôi? Hắn phải báo thù! Ép buộc nàng sinh con cho hắn, có phải là quá nhẹ nhàng rồi hay không? Không được! Hắn muốn nàng ngày ngày đêm đêm đều phải làm nữ nhân trong lòng hắn, cho nàng mệt chết đi! 


Tiểu nha đầu, là do nàng làm nên cớ sự này, nàng phải bù đắp thật tốt cho Trẫm! Trẫm sẽ khiến nàng mệt chết mà đầu hàng! Nàng không muốn? Không sao, không cần nàng muốn, chỉ cần ta muốn là được rồi!

Bình luận truyện