Tất cả
Người Ấy Không Yêu Tôi

Thật ra, cậu không thích mùi rượu, cũng không thích tác dụng của rượu. Ai bảo cậu đang đau đến chết được, đau lòng. Nếu hỏi Thạch Kha, trên đời này hối hận nhất là chuyện gì, thì đó không phải là chuyện cậu thích Tần Thâm, cũng không phải là chuyện cậu lừa Tần Thâm mà bảo, hai ta là tình địch. Chuyện tình địch, cậu cảm thấy Tần Thâm đại khái là không tin. Trước đây lúc Tần Thâm còn nhỏ có thể tin, qua bao nhiêu năm, chắc là nhìn ra rồi.


Có tình địch nào lại đồng ý bị tình địch làm một lần, làm rồi lại làm nhiều năm như vậy, đều là kiếm cớ thôi. Chuyện cậu hối hận nhất, là lúc học cao trung quyến rũ Tần Thâm. Khi đó Tần Thâm còn nhỏ, cậu cũng không lớn lắm, hai cậu học sinh cao trung chưa trưởng thành cấu kết làm bậy, không biết suy nghĩ, làm rồi. Thạch Kha cậu cũng ấu trĩ, luôn nghĩ có được thân thể rồi thì ngày có được trái tim cũng không còn xa. Sau đó cậu mới biết, có thể lên giường, ngoại trừ người yêu, còn có thể là bạn tình.


Từ lúc bắt đầu đã sai, một bước sai, bước bước sai. Chẳng bằng người Tần Thâm thích, từ khi vừa bắt đầu, Tần Thâm đã không có được, nên thành bạch nguyệt quang. Còn cậu? Cái loại tự mình đưa tới cửa, lại dễ dãi, không phải là máu muỗi sao?

Bình luận truyện