Tất cả
Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận của tác giả SSS. Hệ thống thần kinh não bộ vô cùng phức tạp, không ai biết trước được trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra tình huống đặc biệt nào” Lương Tiểu Ý vì cuộc phẫu thuật này đã một ngày một đêm chưa chợp mắt.

Lương Tiểu Ý vô cùng tủi thân, nhưng mà Tô Lương Mặc nào hiểu được.

Nếu yêu thích những câu chuyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê hay Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Bình luận truyện