Tất cả
Ngự Nữ Tâm Kinh

Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc, gia phả phải chịu cảnh đầu rơi. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, lấy niên hiệu là Thuận Thiên nhưng vị hoàng đế mười ba tuổi này không thể độc chính. Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ mười sáu tuổi mới được coi là thanh niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc.Tư Đồ Nghiệp tự phong “Nhiếp Chính Vương”, can thiệp chuyện triều chính. Tuy không công khai tạo phản thế nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra.Vương Nhạc Nhạc, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mặt búng ra sữa, liệu có làm nên sự thay đổi gì không?

Danh sách chương truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 01: Diễm ngộ Chương 02: Ma nữ Chương 03: Thục nữ Chương 04: Dã thảo (Thượng) Chương 05: Dã thảo (Hạ) Chương 06: Phao khí Chương 07: Tạm biệt (Thượng) Chương 08: Tạm biệt (Hạ) Chương 09: Mộ Dung Chương 10: Hoa kiếp Chương 11: Thâu hương Chương 12: Dâm tặc Chương 13: TOÁI TINH (Thượng) Chương 14: Toái tinh (Hạ) Chương 15: Cộng sàng Chương 16: Thái Vân (Thượng) Chương 17: Thái Vân (Hạ) Chương 18: – Thiên Đậu Chương 19: – Giải dược (Thượng) Chương 20: – Giải dược (Hạ) Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng) Chương 22: Biểu muội (Hạ) Chương 23: Thụ sàn Chương 24: Phân chia lương thực Chương 25: Hạc Minh Chương 26: Mại dược (mua thuốc) Chương 27: Dục hậu Chương 28: Hãm hại (Thượng) Chương 29: Hãm hại (Hạ) Chương 30: Vô Song Chương 31: Bị Xọa (Thượng) Chương 32: Bị Xọa (Hạ) Chương 33: Manh Mục (Thượng) Chương 34: Manh Mục (Hạ) Chương 35: Họa Thủy (Thượng) Chương 36: Họa Thủy (Hạ) Chương 37: Liệu thương Chương 38: Chiêu Thân (Thượng) Chương 39: Bị vây (Thượng) Chương 40: Bị vây (Hạ) Chương 41: Tăng công (Thượng) Chương 42: Tăng Công (Hạ) Chương 43: Tiến Sát Chương 44: Thệ Ngôn Chương 45: Mị thuật (Thượng) Chương 46: Mị thuật (Hạ) Chương 47: Hoàng Thành (Thượng) Chương 48: Hoàng Thành (Hạ) Chương 49: Tật hỏa (Lửa giận) Chương 50: – Thối địch

Bình luận truyện