Tất cả
Ngũ Hành Sinh Khắc

Mặc dù mưa vẫn phủ trùm mọi cảnh vật, nhưng trước khoảng sân rộng trên mười mẫu trước tòa Đại tổng đàn, những giáo chúng Dị Thần giáo trong y trang võ phục gọn ghẽ vẫn đứng dầm mưa chứng tỏ kỷ cương của môn qui và sự khắc nghiệt của Giáo chủ. Bên trong tòa Đại tổng đàn, Giáo chủ Dị Thần giáo trong trang phục trường y bằng gấm Hàng Châu, ngồi chễm chệ trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, dưới chân là tấm đàn hổ. Thần nhãn của Giáo chủ sáng ngời, biểu lộ một nội lực phi thường tối thượng.


Ngồi cạnh Giáo chủ Dị Thần giáo là một nho sinh trạc ngoài ngũ tuần, phong thái nho nhã, đĩnh đạc. Dung diện với những nét nghiêm nghị và uy nghi, nhưng có phần thần bí. Người đó thì trên giang hồ bất cứ ai cũng đều biết, đó chính là Thiết Phiến Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Thượng Quan. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là năm ngũ hành trong hệ thống võ thuật trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa. Có sinh thì có khắc, có khắc thì có sinh, liệu có tồn tại vô địch? Mời các bạn cùng đón đọc truyện Ngũ Hành Sinh Khắc

Danh sách chương truyện Ngũ Hành Sinh Khắc

Chương 1: Dị Thần giáo Chương 2: Tiểu thần hành Chương 3: Khai đỉnh thiên căn Chương 4: Phật sự Thiếu Lâm Chương 5: Thần tăng Đại Minh Chương 6: Phép lạc thư Chương 7: Ẩn tướng Chương 8: Luận Thiên Can, lập sao tướng Chương 9: Lập sao tướng Chương 10: Ngũ Tú luận Chương 11: Thất tuyệt ma nữ Chương 12: Lạc Hồn cốc Chương 13: Hoạt diêm la Chương 14: Họa cảnh, Quỷ nhân Chương 15: Nhục tình Chương 16: Tục vạn hương Chương 17: Tình lâu hoạt náo Chương 18: Hình tướng đồng nhất Chương 19: Ứng mạng tiên ngôn Chương 20: Xảo ngôn ứng thiên mạng Chương 21: Túy tiên ông phùng nhĩ Chương 22: Hắc bạch thần quân Chương 23: Tử vực Chương 24: Ngụy cảnh dị nhân Chương 25: Nghi vấn trùng trùng Chương 26: Tằm trong kén, bướm ngoài trời Chương 27: Thiên Ma cốc Chương 28: Uyên Ương tâm pháp Chương 29: Thiên ma thần chủ Chương 30: Đồng ngôn dị ý Chương 31: Dĩ vãng Lệ Thù Chương 32: Dĩ độc trị độc Chương 33: Thiết phiến ngọa long Chương 34: Tao ngộ Phân Dung Chương 35: Vị sắc bất tâm Chương 36: Hợp tướng Chương 37: Thiết Phiến thuật Chương 38: Kiếp nạn Võ Đang Chương 39: Quỷ nhân Chương 40: Vu tình dị tưởng Chương 41: Sấm ngôn Chương 42: Mỹ nữ vô tình Chương 43: Rồng mắc cạn, tôm lập vị Chương 44: Nghĩa nặng tình thâm Chương 45: Tri nhân tương phùng Chương 46: Hồng nhan bạc phận Chương 47: Độc Nhân thực Độc Nhân Chương 48: Tứ Thiên hoán Thiên Mạng Chương 49: Thiếu Lâm khởi phát Chương 50: Trước ngôi Đền Thiêng

Bình luận truyện