Tất cả
Nghịch Thủy Hàn

Trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn nữa. Ngay bản thân hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. Hắn là Quản Trọng Nhất.


Con ngựa đang cưỡi đã là thớt ngựa thứ tư rồi. Trên đường chạy đến đây hắn đã cưỡi gục ba thớt tuấn mã, cứ mỗi lần chạy khoảng một trăm năm mươi dặm là ngựa lại mệt khuỵu chân ngã lăn sang bên đường. Nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở lấy một hơi. Chỉ là hiện tại đã gần suối Hổ Vĩ rồi.


Ngựa này của hắn cũng tựa như sắp lướt qua chiếc giếng bên cạnh đường kia, nhưng mới chạy tới cách tầm một trượng ngựa đột nhiên dừng lại. Một tràng tiếng tay áo phất gió vù vù nổi lên hắn đã lướt đến bên cạnh giếng nước. Múc một thùng nước, hắn nhúng cả cái đầu trọc bóng loáng của mình ngập vào trong đó, rồi sau đấy mới múc một bầu nước đưa lên miệng uống ừng ực. Hắn luôn luôn không hiểu tại sao các vị ca ca trên trại lại phải đào một cái giếng ở đây, đến hiện tại thì hắn mới hiểu rõ một giếng nước nơi đây đối với những người đang chạy cuống cuồng trên đường quý giá đến nhường nào.

Danh sách chương truyện Nghịch Thủy Hàn

Chương 1: Báo Ân Lệnh Chương 2: Đại Ám Sát Chương 3: Sát Vô Xá Chương 4: Cổ đạo Chương 5: Bằng Hữu Chương 6: Cầm tặc cầm vương Chương 7: Bị Bắt Chương 8: Lôi gia trang, Thần Uy tiêu cục Chương 9: Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi Chương 10: Phúc Tuệ Song Tu cùng Cao Phong Lượng Chương 11: Xác chết và Tử Tù Chương 12: Người Bịt Mặt Trong Kiệu Chương 13: Thành trì mộng ảo Chương 14: Tức đại nương Chương 15: Hủy Nặc thành Chương 16: Tức Hồng Lệ Chương 17: Bộ Thần đến rồi Chương 18: Lưu Độc Phong Chương 19: Tao ngộ của Thiết Thủ Chương 20: Không thấy ai Chương 21: Tam bảo hồ lô Chương 22: Lão nhân gia là ai Chương 23: Phá thành Chương 24: Phong tranh (Diều giấy) Chương 25: Nhất Tịch Lưu Tình Chương 26: Lúa vàng nhuộm thắm máu tươi Chương 27: Tư tình lẫn tư tâm Chương 28: Nam nữ trong thạch thất Chương 29: Mỹ nhân tươi cười xuất đao Chương 30: Tiểu Tứ Đại Danh Bộ Chương 31 Chương 32: Thiên không trung đích nam nữ Chương 33: Bảo kiếm Lưu Tình Chương 34: Chiểu trạch trung đích nam nữ Chương 35: Đào vong trung đích nam nữ Chương 36: Tuyệt cảnh trung đích nam nữ Chương 37: Thâm lạp già kiểm đích hán tử Chương 38: Cự nhân tế đao Chương 39: Sát nhân đích vũ dạ Chương 40: Kê Huyết Áp Mao Chương 41: Vưu Tri Vị đích Tư Vị Chương 42: Hách Liên tiểu yêu Chương 43: Cố Tích Triều đối Cố Tích Triều Chương 44: Thùy liêm lý thương bạch đích thủ Chương 45: Ma kiệu Chương 46: Lục kiếm hồng quang bạch y nhân Chương 47: Danh bộ dữ Thần bộ Chương 48: Câu tử dữ Tụ tử Chương 49: Đại đao hòa Phiến tử Chương 50: Cự Mã Câu, Thanh Thiên Trại

Bình luận truyện